College onderschrijft belang scheiding tussen kerk en staat bij taallessen

Het college van B&W onderschrijft het belang van scheiding tussen kerk en staat bij het aanbieden van Nederlandse taallessen. Naar aanleiding van het voorstel van stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Achmed Baâdoud (PvdA) om deze taalles te verplaatsen naar de moskee dienden gemeenteraadsleden Rik Torn (VVD) en Peter Kwint (SP) schriftelijke vragen in. De beantwoording van het stadsbestuur is glashelder; er zal geen door de gemeente bekostigd taalonderwijs plaatsvinden in religieuze gebouwen, zoals kerken en moskeeën.

VVD-raadslid Torn is blij met de heldere taal van het college: “De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijke waarde in onze democratische rechtsstaat. Taallessen, die door de gemeente betaald worden, dienen daarom niet plaats te vinden in een kerk, synagoge of moskee, maar in een neutrale omgeving. Amsterdammers moeten zelf kunnen bepalen of en wat ze geloven. Het past de overheid niet hen –zoals in dit geval voor taallessen– naar een gebedshuis te sturen.”

In het coalitieakkoord dat is gesloten tussen VVD, SP en D66 is afgesproken dat het Nederlandse taalonderwijs voor volwassenen toegankelijker en goedkoper wordt. De VVD wil daarnaast dat het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk besteed wordt. Torn: “Indien de gemeente taallessen bekostigt, dient de effectiviteit daarvan zo hoog mogelijk te zijn. Iedere uitgegeven euro dient zo goed mogelijk terecht te komen. Het kan en mag niet zo zijn dat taallesklassen half leeg zitten”. Daarom zijn de VVD en SP er voorstander van om samen met stadsdelen te kijken hoe de ambitie uit het coalitieakkoord om meer mensen Nederlands te laten leren, het best kan worden waargemaakt.