VVD maakt collecteren makkelijker: van vergunning naar melding

Op voorstel van de VVD wordt de collectevergunning voor organisaties met een ANBI status of CBF keurmerk afgeschaft. Tot nu toe moeten deze organisaties nog per stadsdeel een collectevergunning aanvragen. VVD-raadslid Marianne Poot: “Hierdoor zijn goede doelen maar liefst €780 kwijt aan collectevergunningen. Geld waarvan we liever zien dat het bij het goede doel terecht komt dan bij de gemeente”. Ook wordt het mogelijk voor kleinere organisaties als sportclubs, speeltuinverenigingen of kinderboerderijen om te collecteren met één stadsbrede vergunning.

Vandaag werd het voorstel “Geen drempels voor Barmhartigheid” van raadslid Marianne Poot besproken in de Amsterdamse gemeenteraad. Burgemeester van der Laan liet weten enthousiast te zijn over het voorgestelde schrappen van onnodige en sprak daarmee zijn steun uit voor het voorstel.

VVD Amsterdam vindt dat er voor Amsterdammers, die zich door middel van een collecte in willen zetten voor goede doelen, zo min mogelijk drempels opgeworpen moeten worden. Op voorstel van de VVD Amsterdam wordt de collectevergunning voor organisaties met een ANBI status of een CBF keurmerk afgeschaft. Deze organisaties hoeven in de toekomst alleen nog maar te melden aan de gemeente dat ze willen collecteren.

Marianne Poot: “Dit is een geweldige stap. Zowel voor de organisaties die willen collecteren als voor de gemeente. Het vervangen van een vergunning door een meldingsplicht is een mooi voorbeeld van het verminderen van regeldruk”

VVD Amsterdam wil ook dat het in de toekomst mogelijk wordt voor lokale verenigingen om te collecteren. Het gaat hierbij om sportverenigingen, speeltuinverenigingen, kinderboerderijen, etc. Ook zij kunnen straks collecteren in de stad. Deze verenigingen hebben hier nog wel een vergunning voor nodig. De burgemeester zegde toe om te bekijken of dit een eenmalige vergunning kan zijn. Zodat ook deze organisaties bij een tweede of derde keer dat ze willen collecteren kunnen volstaan met een melding.

Marianne Poot: “Wij zijn blij dat ook kleinere organisaties die zich inzetten voor het maatschappelijk belang zoals sportclubs en muziekverenigingen straks mogen collecteren. En we zijn ervan overtuigd dat heel veel organisaties hier gebruik van zullen maken.”

Jaarlijks worden lang niet alle mogelijkheden tot collecteren benut. Tot nu toe werd maar in 5 van de 12 weken in 2015 gecollecteerd. De VVD vindt dat bij een kleinere overheid, naast meer eigen initiatief van de organisaties, ook betere en effectievere dienstverlening van de gemeente hoort. Daarom zal Amsterdam in navolging van het VVD-voorstel het  collecterooster op de gemeentelijke website plaatsen en de mogelijkheden om te collecteren beter onder de aandacht van de Amsterdammers gaan brengen.

Lees hier het volledige voorstel en hier de reactie van het college.