VVD tegen ballonnenbetutteling

Op 25 maart werd in de raadscommissie Dierenwelzijn het voorstel voor een ballonnenverbod van de Partij van de Dieren besproken. Tot verbazing van de VVD heeft het stadbestuur grotendeels positief gereageerd op een verbod op het oplaten van ballonnen. VVD-woordvoerder Dierenwelzijn Cees Eenhoorn: “Als VVD zijn wij van mening dat Amsterdammers zelf moeten kunnen bepalen of zij al dan niet een ballon oplaten. Wel vinden wij het goed als er voorlichting gegeven wordt over het gebruik van biologisch afbreekbare ballonnen en het voorkomen van zwerfafval, maar wij zijn tegen grootschalige ballonnenbetutteling in de vorm van een verbod.”

Het stadsbestuur stelde naar aanleiding van het voorstel voor om Amsterdammers bewust te maken van het afval dat ballonnen kunnen veroorzaken. Daarnaast wil het college geen ballonnen meer oplaten op evenementen die (mede) door de gemeente georganiseerd worden. Ten slotte wil het stadsbestuur ook een ballonnenverbod aan de evenementenvergunning koppelen wat zou betekenen dat er op alle evenementen met meer dan honderd bezoekers een ballonnenverbod zou gelden.

Cees Eenhoorn: "Voorlichting over milieuvriendelijkere alternatieven en zwerfafval vinden wij goed, maar extra regeldrift door een ballonnenverbod gaat de VVD te ver en tast wat ons betreft de individuele keuzevrijheid van de Amsterdammer aan”.