VVD wil geen cent belasting naar stadsnomaden

Onlangs verschenen berichten in de media dat de groep stadsnomaden die de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in de stad verbleven en veelal voor overlast zorgden binnenkort verhuizen naar Zuidoost. Raadslid Daniel van der Ree: "Wat betreft VVD Amsterdam zou de gemeente zich niet bezig moeten houden met het faciliteren van deze stadsnomaden en de VVD wil dat er geen cent van de Amsterdamse belastingbetaler aan de stadsnomaden uitgegeven wordt".

Op 21 maart publiceerde Het Parool het artikel “Stadsnomaden naar Zuidoost” en op 22 maart verscheen op AT5.nl het artikel “Stadsnomaden Noord vertrekken naar Zuidoost”. In de artikelen wordt gemeld dat de groep vanaf volgende maand naar een locatie in de buurt van het AMC verhuist.

De zogenoemde stadsnomaden hebben de afgelopen jaren op verschillende plekken in de stad gestaan, waar zij geregeld voor overlast zorgden. Raadslid Dilan Yesilgoz: "Er werden bijvoorbeeld van een ondernemer op het Magneetfestival-terrein diverse zaken ontvreemd en er werd illegaal stroom afgetapt."

Burgemeester Van der Laan heeft in de Tijdelijke Algemene Raadscommissie op 25 juni 2014 te kennen gegeven dat de gemeente er ten aanzien van de stadsnomaden voor zal zorgen dat er zo weinig mogelijk kosten gemaakt worden en dat er door de gemeente geen verhuiskosten gemaakt zullen worden.

Raadslid Daniel van der Ree: "Wat betreft VVD Amsterdam zou de gemeente zich niet bezig moeten houden met het faciliteren van deze stadsnomaden en de VVD wil dat er geen cent van de Amsterdamse belastingbetaler aan de stadsnomaden uitgegeven wordt".

Daarom stelden Daniel van der Ree en Dilan Yesilgoz vandaag de volgende vragen aan het stadsbestuur:

  1. Heeft het college kennis genomen van bovengenoemde artikelen?
  2. Klopt het dat de stadsnomaden naar een locatie in Zuidoost verhuizen? Zo ja, wanneer zal dit plaatsvinden? En voor hoe lang zal dat zijn?
  3. Kan het college een uitspraak doen over het profiel van de stadsnomade en de eventuele aantrekkende werking van een stadsnomadenterrein?
  4. Worden er voor de locatie in Zuidoost kosten gemaakt door de gemeente? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten? Welke voorzieningen worden op en rond het terrein aangelegd en tegen welke kosten? Wat zijn de kosten van ambtelijke inzet en communicatie met de buurt? Zijn er nog overige kosten die door gemeente dan wel politie gemaakt worden die te relateren zijn aan de stadsnomaden?
  5. Is het college bereid, indien er kosten worden gemaakt, deze inzichtelijk te maken?
  6. s het college het met de VVD  eens dat de Amsterdamse belastingbetaler niet op mag draaien voor het faciliteren van stadsnomaden?
  7. Wat is precies het gemeentelijk beleid met betrekking tot de stadsnomaden? Is dit beleid ooit met de gemeenteraad besproken of staat dat nog te gebeuren?
  8. Gaan de stadsnomaden een huur- of gebruiksovereenkomst aan met betrekking tot de locatie? Zo nee, zullen zij dan precariobelasting betalen voor gebruik van het terrein? Gaarne nadere uitleg.
  9. Indien de stadsnomaden niet betalen voor huur of gebruik en geen precariobelasting afdragen, hoe gaat de Dienst Belastingen (DBGA) hier dan mee om? Hoe staat dit in verhouding tot de rechtsgelijkheid? En wat is de inkomstenderving voor de gemeente?