VVD wil intensieve aanpak hondenpoepoverlast

Het gaat goed met de aanpak van hondenpoepoverlast in Amsterdam. Daar waar dit jarenlang tot een van de grootste ergernissen van Amsterdammers behoorde is dat nu in veel buurten niet meer het geval. Raadslid Werner Toonk: “Net als in veel andere wereldsteden is het ook in Amsterdam steeds vaker de norm dat Amsterdammers de poep van hun hond opruimen. Maar steeds vaker is nog niet altijd en overal.”

Als het aan de VVD ligt vraagt de bestrijding van hondenpoep op straat onverminderd om aandacht van de overheid. Hondenpoep moet volgens onze regels immers opgeruimd worden en de eigenaar van de hond dat niet doet, dan is een boete de passende maatregel.

Er zijn tegenwoordig geavanceerde technieken om veroorzakers van hondenpoep op straat te traceren, zoals blijkt uit een recente publicatie in The Seattle Times die is opgepikt door Nu.nl en die in duizenden Amerikaanse steden wordt gebruikt.

Werner Toonk: “VVD Amsterdam hecht grote waarde aan en schone, hele en veilige openbare ruimte, waarbij de aanpak van overlast door hondenpoep bijdraagt aan een schonere openbare ruimte, waarin Amsterdammers minder ergernis ervaren.”

Daarom stelde het raadslid de volgende vragen aan het stadsbestuur:

1. Kan het college aangeven in welke buurten het probleem van hondenpoep op straat het grootst is?

2. In welke Amsterdamse buurten moet er naar oordeel van het college intensiever opgetreden worden tegen dit probleem, om de overlast te verminderen?

3. In hoeverre is er voor de bestrijding van hondenpoep op straat als sprake van één uniforme aanpak (of uitvoeringsbeleid) die voor heel Amsterdam geldt?

4. Welke acties gaat het college (samen met de stadsdeelbesturen) ondernemen om hondenpoep op straat in heel Amsterdam aan te pakken?

5. In hoeverre wijst het college hondeneigenaren, middels informatiecampagnes of handhaving op hun eigen verantwoordelijkheid om de openbare ruimte schoon te houden?

6. Is het college bekend met de nieuwe technieken waarover The Seattle Times en Nu.nl berichten?

7. Op welke manier zouden deze DNA-testen in Amsterdam ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat Amsterdammers die hondenpoep op straat laten liggen

8. Hoeveel geld heeft het college bij benadering nodig om ervoor te zorgen dat in de buurten waar de overlast het grootst is, via deze nieuwe technieken de pakkans van overtreders met 50% te vergroten?

9. Welke aanvullende mogelijkheden ziet het college om de hondenpoepoverlast terug te dringen in Amsterdam? 

Update 31 augustus 2015: Lees hier de beantwoording van de vragen door het college van Burgemeester en Wethouders