Amsterdam veiliger door Top1000-aanpak

Gisteren is de nadere uitwerking van de door de VVD gewenste Top1000 besproken. VVD gemeenteraadslid Dilan Yesilgoz-Zegerius: "Uitbreiding van de bewezen succesvolle Top600-aanpak naar een Top1000 leidt tot minder 'High Impact Crimes', minder recidive en vooral minder slachtoffers. Door de Top1000 wordt het aanzienlijk veiliger in Amsterdam."

In Amsterdam worden jaarlijks ongeveer 6.000 woninginbraken, 2.000 straatroven en 250 overvallen gepleegd. Misdrijven die een hoge impact hebben op de slachtoffers. De Top600 aanpak is al erg effectief gebleken bij de aanpak van deze vorm van criminaliteit. De veelplegers die op deze lijst staan worden door politie, justitie en zorg aangepakt, een samenwerking die heeft geresulteerd in bijna 60% minder aanhoudingen en 50% minder recidive door deze groep. Om deze reden heeft de VVD ingezet op een uitbreiding van de Top600 naar een Top1000. Met de uitbreiding krijgen we nu ook een groep jeugdigen in beeld, waarbij de grootste concentratie zich in de leeftijdscategorie van 15 tot 17 jaar bevindt.

"Het is belangrijk voor de VVD dat bij de Top1000 wordt gekozen om jongeren aan te pakken die zware misdrijven plegen en slachtoffers maken. Helaas hebben we moeten constateren deze doelgroep bestaat maar gezien hun jonge leeftijd zijn ze relatief vatbaar voor interventies. Kortom: meer mensen verdienen een Top1000-aanpak", aldus Yesilgoz-Zegerius.

De komende weken zal op deze site verder worden ingegaan op de Top1000.