VVD maakt collecteren voor kleine clubs mogelijk

Op 22 april stemde de voltallige gemeenteraad in met het VVD-voorstel ‘Geen drempels voor Barmhartigheid’ waardoor ook kleinere maatschappelijke organisaties als sportclubs, speeltuinverenigingen of kinderboerderijen voortaan mogen collecteren in Amsterdam. Raadslid Marianne Poot: “Wat de VVD betreft moeten er zo min mogelijk drempels zijn voor Amsterdammers die zich inzetten voor de maatschappij. Daarom zijn we blij dat het nu voor kleinere organisaties zoals sportclubs en muziekverenigingen mogelijk wordt om met één stadsbrede vergunning te collecteren. Dit scheelt een hoop gedoe en maakt organisaties zelfredzamer.”

Tevens hoeven geregistreerde goede doelen op voorstel van de VVD voortaan geen vergunning meer aan te vragen om te mogen collecteren in Amsterdam. “Dit is een geweldige stap. Zowel voor collectanten als voor de gemeente. Het vervangen van een vergunning door een meldingsplicht is een mooi voorbeeld van het verminderen van regeldruk”, aldus Marianne Poot.

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks lang niet alle mogelijkheden tot collecteren worden benut. Tot nu toe werd maar in 5 van de 12 weken in 2015 gecollecteerd. De VVD vindt dat bij een kleinere overheid, naast meer eigen initiatief van de organisaties, ook betere en effectievere dienstverlening van de gemeente hoort. Daarom zal Amsterdam in navolging van het VVD-voorstel het collecterooster op de gemeentelijke website plaatsen en de mogelijkheden om te collecteren beter onder de aandacht van de Amsterdammers gaan brengen. 

Lees hier het volledige voorstel.