Door VVD-voorstel worden verwarde mensen sneller geholpen en politie vrijgespeeld

Wijkagenten zijn tot wel 60% van hun tijd kwijt aan psychisch verwarden, volgens de VVD kan en moet dit anders. Daarom diende raadslid Dilan Yesilgoz-Zegerius een voorstel in dat woensdag 22 april door de Amsterdam gemeenteraad unaniem werd aangenomen. Dilan Yesilgoz-Zegerius: “De politie is veel tijd kwijt aan personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd maar eigenlijk zorg nodig hebben. Wij ervan overtuigd dat er een stuk efficiënter gewerkt kan worden zodat verwarde personen de zorg krijgen die ze nodig hebben en de politie zich kan richten op haar kerntaak: de veiligheid in de stad.”

De afgelopen tien jaar is het aantal verwarde personen waar de politie naar toe moet met 40% gestegen. Ook het aantal keer dat de politie ernstig verwarde personen voor spoedopname naar de Spoedeisende Psychiatrie heeft gebracht, is in deze periode enorm toegenomen (+49%). Naar eigen zeggen zijn meerdere Amsterdamse wijkagenten tot wel 60% van hun tijd bezig met deze doelgroep, waarvan de overgrote meerderheid geen strafbaar feit heeft begaan. Tijd die anders besteed had kunnen worden aan het vergroten van de veiligheid in Amsterdam.

De VVD stelt onder andere voor om de eerste beoordeling van zorgbehoefte aanzienlijk te versnellen. Yesilgoz-Zegerius: “Wat ons betreft moet een meldkamer zo ingericht worden, dat er bij een 112-melding meteen een goede inschatting kan worden gemaakt. Als duidelijk is dat het om een verward persoon gaat, kan er direct een zorgpartner op afgestuurd worden. Mocht de politie toch als eerste ter plaatse zijn, moeten ook zij de patiënt kunnen overdragen aan bijvoorbeeld de psycholance.”