Onderzoek naar Afvalenergiebedrijf vervroegd

De volledige Amsterdamse gemeenteraad heeft een voorstel –met de VVD als hoofdindiener- om zo snel mogelijk een rekenkameronderzoek naar het Afvalenergiebedrijf in te stellen medeondertekend. Marianne Poot: “De financiële tegenvaller bij het AEB kwam voor ons allen als een donderslag bij heldere hemel. Gezien de ernst van de situatie heeft de voltallige gemeenteraad de Amsterdamse Rekenkamer opdracht gegeven om per direct een onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van de problemen te starten. Nu is het moment daar voor het stadsbestuur om de handen uit de mouwen te steken en een passende oplossing voor de situatie vinden zodat een volledig debacle voorkomen kan worden.”

evens heeft de VVD samen met GroenLinks, D66, SP, PvdA en CDA om een feitenrelaas en een analyse van toekomstige financiële risico’s gevraagd. “Een reconstructie van de feiten geeft inzicht waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en hoe dit heeft kunnen leiden tot de huidige situatie. Dit in combinatie met een analyse van de financiële  risico’s die in het verschiet liggen, helpt bij het bepalen van de toekomst van het AEB”, aldus Marianne Poot.