VVD en CDA willen een schoon, heel en veilig Vondelpark

Op 22 april sprak de Amsterdamse gemeenteraad over de enorme hoeveelheden zwerfvuil die onlangs na warme dagen in het Vondelpark achter bleef. Burgemeester van der Laan zegde op vragen van het CDA en de VVD toe om vliegende schoonmaakbrigades in te zetten en de kijken naar de mogelijkheden om de pakkans voor parkvervuilers te verhogen. In navolging hiervan stellen VVD en CDA aanvullende schriftelijke vragen over het budget voor schoonmaak en de handhaving in het Vondelpark.

Vorige week werden bezoekers van het Vondelpark verrast door een enorme hoeveelheid zwerfvuil. Tegelijkertijd is afgelopen week door het college naar buiten gebracht op welke wijze het gemeentebestuur wil investeren in het aantrekkelijker maken van Amsterdamse parken. Raadslid Werner Toonk: “Naar ons oordeel is het moeilijk met elkaar te rijmen dat Amsterdam enerzijds kennelijk onvoldoende middelen heeft om het schoonheidsniveau van hét Amsterdamse park voldoende op peil te houden, terwijl er anderzijds twintig miljoen euro geïnvesteerd wordt om andere parkeren aantrekkelijk te maken.”

Voorop staat natuurlijk dat het de verantwoordelijkheid is van de bezoekers van de park om zelf hun rommel op te ruimen. Een schone openbare ruimte, en schone parken, vergt wel een integraal uitvoeringsbeleid van de overheid op drie onderdelen:

  1. de mogelijkheid bieden om het afval kwijt te kunnen: voldoende bakken en voldoende ruimte in die bakken;
  2. adequate voorlichting: afval in de bakken gooien of mee naar huis nemen;
  3. toezicht en handhaving: bezoekers die afval laten liggen in de kraag vatten.

Alleen als op alle drie onderdelen voldoende ingezet wordt, mag de overheid verwachten dat het gewenste resultaat bereikt wordt.

CDA en VVD hechten er groot belang aan dat in een druk bevolkt stedelijk gebied, de parken die er zijn ook voldoende schoon, heel en veilig zijn. Kijkend naar de beelden die AT5 hierover uitzond, en de vele foto’s die via social media gedeeld werden, dan is duidelijk dat aan het begin van deze lente dit zeker nog niet het geval is.

VVD en CDA willen dan ook graag van het college weten of er op dit moment net zoveel besteed kan worden aan de onderhouden en schoonmaak van de Amsterdamse parken om deze op het gewenste onderhoudsniveau te houden zodat alle Amsterdammers en bezoekers van een schone parken kunnen genieten. Raadslid Marijke Shahsavari-Jansen: "Linksom of rechtsom, het park moet schoon. Bijvoorbeeld door de inzet van schoonmaakploegen uit minder drukke stadsdelen in drukke parken."

Werner Toonk: “Ook willen wij dat het stadsbestuur onderzoekt of de boetes voor zwerfvuildelicten verhoogd kunnen worden en of er zogenaamde hufterboetes uitgedeeld kunnen worden aan parkvervuilers.”

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.