Vier Vragen voor een Fractielid: Werner Toonk

Werner Toonk is sinds 2010 lid van de gemeenteraadsfractie. Daarvoor was hij twee periodes stadsdeelbestuurder in Oud-West. In de gemeenteraad richt hij zich tegenwoordig vooral op Onderwijs en Verkeer. In het dagelijks leven is Werner consultant bij de Software Improvement Group, waar hij grote organisaties helpt met complexe ICT-vraagstukken. Vier Vragen.


Werner ToonkDe eerste vraag wordt je gesteld door Paul Slettenhaar. Hij vraagt jou: ‘Werner, je hebt verschillende rollen gehad namens de VVD. Wat vond je het leukst, en waar ligt nu je ambitie?’

Ik werkte twee periodes als wethouder in Oud-West. Het mooie daarvan was om binnen een ingewikkeld politiek krachtenveld pragmatisch te opereren en heel concrete resultaten te boeken. Oud-West werd het schoonste stadsdeel zonder dat dit extra geld kostte – gewoon door slimmer te werken. Daar genoot ik erg van. En het lukte om garages te bouwen, zonder dat parkeertarieven omhoog hoefden.

Als lid van de gemeenteraad zit je minder dicht op de uitvoering en duren zaken langer. Tegelijkertijd kan ik er erg van genieten dat de resultaten die we boeken wel echte impact hebben. Bijvoorbeeld als we kijken naar hoe we binnen het onderwijs de keuzevrijheid vergroten en hoe we ook het toptalent de ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen. Daar word ik heel warm van.

Mijn ambitie de komende jaren heb ik geformuleerd als ABCD. Altijd vrije schoolkeuze. Beter parkeren. Compleet anders werken. Doorstroming. Want op die punten moet er nog het nodige gebeuren.

Over je tijd als wethouder in Amsterdam-West schreef je een boek. Wat deed je beslissen om daar een boek aan te wijden?

Een belangrijke motivatie voor mij om de politiek in te gaan, was dat ik de zittende politici te veel in zichzelf gekeerd vond. Ik vind de gemeenteraad trouwens ook nog te veel met zichzelf bezig en te weinig met de Amsterdammers. Daar slaat de ‘C’ op van ‘Compleet anders werken.’ We moeten veel actiever in gesprek gaan met de Amsterdammers, want voor hen doen we het.

Destijds in Oud-West was het op straat een grote bende en moesten hardwerkende Amsterdammers ’s avonds drie kwartier zoeken naar een parkeerplaats. De politiek was erg onzichtbaar en leek vooral bezig met interne aangelegenheden. Toen ik daar wethouder werd, streefde ik naar optimale transparantie en dialoog. Om die reden begon ik in 2002 al met een weblog om mensen te laten zien waar ik me als bestuurder druk over maakte, wat ik wilde bereiken, wat goed ging en in alle openheid ook waar ik tegenaan liep. Dat gaf wel eens wat gedoe met de politiek, maar bewoners en ondernemers vonden dat erg prettig en gingen ook online in discussie bij de items.

Die transparantie werd erg op prijs gesteld. Mijn boek ‘Dorpspolitiek in een wereldstad’ (te bestellen via www.wernertoonk.nl) met korte verhalen over die periode is bedoeld om nog meer transparantie aan te brengen, en om van binnenuit inzichtelijk te maken hoe lokale politiek werkt.

Je bent naast consultant en politicus ook een verwoed zeiler. Wat was je mooiste zeilreis? En waar zou je in de toekomst graag nog eens verzeild raken?

Het is een droom van me om ooit nog eens met mijn stalen tweemaster de wereld rond te zeilen. Tot die tijd blijf ik dichter bij huis. Hoewel… Vorig jaar had ik vier weken aaneengesloten vakantie. Toen ben ik met vrienden via de Orkney-eilanden en de Faeroër Eilanden naar IJsland gezeild. We kwamen bij de kust in potdichte mist, maar in de fjord trok de mist op, kwamen de besneeuwde bergtoppen die ons omringden tevoorschijn en werden we verwelkomd door een walvis. Dat was een onvergetelijke ervaring.

De volgende Vier Vragen zijn voor duo-raadslid Samira Bouchibti. Wat wil je graag van haar weten?

Samira draait al ongeveer een jaar mee binnen de VVD-fractie in Amsterdam. Daarvoor zat ze in de Tweede Kamer. Zij heeft een goed zicht op waar de gemeenteraad over gaat en wat in Den Haag besloten wordt. Maken we nu in Amsterdam als lokale politiek voldoende verschil?