VVD en SP: Onderzoek mogelijke schending scheiding kerk en staat

VVD en SP pleiten in vragen gesteld aan het Amsterdamse stadsbestuur voor een onderzoek naar mogelijke schending van de scheiding tussen kerk en staat. Uit jaarrekeningen van twee maatschappelijke organisaties gevestigd in ‘De Verbinding’ lijkt dat zij subsidiegeld aan moskeeën hebben gedoneerd. VVD-raadslid Rik Torn: “De scheiding tussen kerk en staat moet te allen tijde worden gerespecteerd. Wanneer blijkt dat gemeenschapsgeld is gebruikt ten behoeve van gebedshuizen, in dit geval moskeeën, dan dient dit te worden terugbetaald. Daarom roepen wij het stadsbestuur op tot een grondig en onafhankelijk onderzoek.”

De in ‘De Verbinding’ gevestigde Stichting Sociaal Cultureel Centrum Marokkanen (SSCCM, nu Stichting Sociaal Cultureel Centrum Medelanders) en het Turks Sociaal Cultureel Centrum (TISCC, nu Transvaal Informatie Sociaal Cultureel Centrum) kregen subsidie van toenmalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer om onder andere computercursussen en sollicitatietrainingen aan kwetsbare buurtbewoners te geven. Hun boekhouding toont echter dat meerdere malen aanzienlijke bedragen ten goede kwamen aan de in hetzelfde gebouw gevestigde Turkse en Marokkaanse moskeeën. Zo werd bijvoorbeeld geld besteed aan de inrichting van een gebedsruimte en donaties aan het moskeefonds. Kwint, raadslid voor de SP: “Hoe komt geld dat mensen moet helpen een baan te vinden terecht bij een tapijtwinkel die gebedskleedjes verkoopt? Daar is deze subsidie nooit voor verstrekt. Als dit zo gebeurd is, wil ik dat elke onterechte bestede cent terugkomt.”

Momenteel onderzoekt het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) de mogelijkheid van fraude met Europese subsidies bij de bouw van ‘De Verbinding’. Het onderzoek waarvoor de coalitiepartijen pleiten, staat los van het lopende OLAF-onderzoek.