VVD pleit voor goede verbinding tussen IJburg en Maxis

De gemeente Diemen begon onlangs met werkzaamheden in de buurt van de Diemerpolderweg en de Overdiemerweg (Nuonweg). Onderdeel hiervan is de plaatsing van een verkeersheuvel die de parallelweg langs de A1 richting de Maxis onbegaanbaar maakt. Ondanks het feit dat het een busbaan betreft is het onmiskenbaar dat er een grote vraag van Amsterdammers, met name bewoners van IJburg, is naar een goede verbinding Tussen IJburg en de Maxis. De VVD zet zich sinds lange tijd in voor een goede, korte en veilige verbinding tussen IJburg en de Maxis en raadsleden Werner Toonk en Daniel van der Ree stellen daarom vragen aan het stadsbestuur over de werkzaamheden.

Onlangs verschenen er op social media en op AT5 berichten over werkzaamheden in de omgeving van de Uyllanderbrug, Diemerpolderweg en de Overdiemerweg. Onderdeel van deze werkzaamheden is de plaatsing van een verkeersheuvel die de parallelweg langs de A1 richting de Maxis onbegaanbaar maakt.

Ondanks het feit dat het een busbaan betreft is het onmiskenbaar dat er een grote vraag van Amsterdammers, met name bewoners van IJburg, is naar een goede verbinding Tussen IJburg en de Maxis. Na het afsluiten van de Nuonweg in juli 2014 lijkt dit de volgende poging van Diemen om  het Amsterdammers moeilijk te maken om de Maxis te bereiken zonder via de A1 tientallen kilometers om te hoeven rijden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat wat betreft Amsterdam de Overdiemerweg, die IJburg met Diemen verbindt, open moet blijven. In het najaar van 2014 heeft de Amsterdamse gemeenteraad €250.000 uitgetrokken voor de uitvoering van de door Diemen gevraagde onderzoeken naar de mogelijkheden voor heropening van de Overdiemerweg waarbij de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt.

VVD Amsterdam is van mening dat de gemeenteraad en het stadsbestuur van Amsterdam zich, ook gedurende de onderzoeksperiode, moeten blijven inzetten om de Nuonweg te heropenen of  zich in ieder geval in te zetten voor een alternatieve korte verbinding tussen IJburg en de Maxis. De VVD vraagt het college dan ook om met Diemen in overleg te treden over de recente werkzaamheden, de mogelijkheden van gebruik van de busbaan door autoverkeer van en Diemen te wijzen op goed nabuurschap.

Raadleden Werner Toonk en Daniel van der Ree stelden daarom de volgende vragen aan het stadsbestuur:

1. Heeft het college kennisgenomen van de berichtgeving over de werkzaamheden?

2. Heeft de gemeente Diemen overleg gehad met de Gemeente Amsterdam over de werkzaamheden en het plaatsen van de verkeersheuvel? Heeft Diemen Amsterdam hierover ingelicht?

3. Is het college bereid om, al dan niet na afronding van de onderzoeken m.b.t. tot de Overdiemerweg, in overleg te treden met de Gemeente Diemen over het gebruik van de busbaan door regulier autoverkeer, indien dit veilig kan?

4. Wanneer verwacht het college de resultaten van de onderzoeken m.b.t. de Overdiemerweg te kunnen presenteren?