VVD-oproep maatregelen tegen veelplegers vindt navolging

Vandaag is het initiatiefvoorstel van de VVD ‘ISD-maatregel: van ultimum naar optimum remedium’ in de raadscommissie besproken. VVD-raadslid Dilan Yesilgoz-Zegerius wil dat deze maatregel vaker wordt opgelegd bij actieve veelplegers, die zeer veel overlast veroorzaken en veel politiecapaciteit kosten. Yesilgoz-Zegerius: “De VVD is blij dat Amsterdam nu mee gaat doen aan een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ISD-maatregel vaker op te leggen. Daardoor wordt Amsterdam veiliger.”

Bij deze maatregel wordt een veelpleger twee jaar lang gedwongen opgenomen in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Tijdens de ISD-maatregel wordt door middel van verschillende soorten behandelingen geprobeerd om het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en weer terugvallen te doorbreken. Yesilgoz-Zegerius: “Laten we alles op alles zetten om het maximale rendement uit de maatregel te halen.”

Yesilgoz-Zegerius: “In Amsterdam hebben we geleerd dat het succes van de Top1000-aanpak hem vooral zit in de straf/zorg-combinaties. De ISD-maatregel is daar een uitstekend voorbeeld van.” Volgens het VVD-raadslid is de maatregel ook in het belang van de veelpleger zelf, omdat ze gedurende twee jaar de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. 

De ISD-maatregel kan worden opgelegd aan meerderjarige personen die 10 of meer misdrijven hebben gepleegd in de afgelopen 5 jaar.