VVD en D66: ruime openingstijden horen bij Amsterdams Stadsloket

Waar Amsterdammers voorheen naar 55 verschillende balies moesten om hun gemeentelijke zaken te regelen, kan dat nu bij een van de zeven stadsloketten. VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok: "Amsterdammer moeten overal in de stad op dezelfde tijden een paspoort kunnen afhalen of een vergunning aanvragen, zonder daarvoor vrij te hoeven nemen. Het was mooi geweest wanneer bij de opening van de stadsloketten met hen rekening was gehouden."

In het kader hiervan diende D66 in 2012 een motie in waarin het college werd verzocht om de mogelijkheid van een doordeweekse openstelling van 8.00 tot 20.00h te betrekken bij de vormgeving van de stadsloketten. Mogelijkerwijs kan het flexibel inzetten van personeel een rol spelen in het mogelijk maken van deze door VVD en D66 gedeelde ambitie.  

VVD en D66 stelden hierover de volgende vragen. Tevens diende de VVD in juni 2016 een nieuwe motie in waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om ook te kijken naar de verruiming van de openingstijden van online dienstverlening.