VVD en SP stellen vragen over de kosten van de bestuurscommissies

Sinds maart 2014 is een nieuw bestuurlijk stelsel vastgesteld in Amsterdam. De vroegere stadsdeelraden zijn vervangen door bestuurscommissies met minder bevoegdheden. De VVD en de SP willen een slagvaardig en goed werkend stadsbestuur en kijken uit naar de eerste evaluatie van het nieuwe stelsel in 2016. Fractievoorzitters Marja Ruigrok en Daniël Peters vinden dat in aanloop naar de evaluatie vroegtijdig inzicht verkregen moet worden in de totale kosten van de bestuurscommissies. Deze informatie kan vervolgens worden betrokken bij de evaluatie in 2016.

Marja en Daniël stelden de volgende vragen:

  1. Kan het College per stadsdeel aangeven wat de totale jaarlijkse kosten zijn voor het in stand houden van het stelsel van bestuurscommissies?
  2. In hoeverre verhouden deze kosten zich tot het vorige stelsel van stadsdeelraden? Is er sprake van een toename of afname in kosten? Waaruit kunt u dit verschil verklaren?
  3. Wat zijn de financiële effecten van het herroepen van het bevoegdheden- en takenregister voor de bestuurscommissies? Welke financiële gevolgen ontstaan er wanneer alle taken die nu door bestuurscommissies en stadsdelen worden uitgevoerd vanuit de centrale stad zouden worden uitgevoerd?
  4. Kan het College de gevraagde informatie betrekken bij de evaluatie van het nieuwe bestuurlijk stelsel in 2016?