Voorjaarsnota: Ruim baan voor ambitieuze plannen stadsbestuur

Op 28 mei presenteerde het Amsterdamse stadsbestuur van VVD, D66 en SP de voorjaarsnota 2015. Waarmee zij inzicht geeft in de gemaakte financiële keuzes. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Deze voorjaarsnota laat zien dat er hard gewerkt wordt aan de uitvoering van ons coalitieakkoord. Dit college schuift de, soms moeilijke, keuzes niet voor zich uit en regelt daarmee lastenverlichting, erfpachthervorming en een veilig Amsterdam.”

Op het gebied van veiligheid stelt het stadsbestuur dan ook jaarlijks €4 miljoen beschikbaar voor belangrijke zaken zoals uitbreiding van de radicaliseringsaanpak.

Voor het eerst in de Amsterdamse geschiedenis wordt de €600 miljoen die Amsterdam jaarlijks aan subsidies uitgeeft kritisch tegen het licht gehouden. Dit was een lang gekoesterde wens van de VVD omdat elke euro subsidie uiteindelijk door de Amsterdammer wordt betaald.

Financieel woordvoerder Rik Torn: “Met deze nota slaagt het college erin om op veel punten orde op zaken te stellen en nú de financiële zaken te regelen om ook in de toekomst van Amsterdam een mooie, succesvolle stad te maken. We zien dat de geplande bezuiniging op de subsidies optelt tot €25 miljoen. Dat is een fors bedrag, maar dit wijkt wel af van de €30 miljoen die in het coalitieakkoord is afgesproken. Wij horen graag van het college wat de reden voor deze afwijking is en gaan hierover vervolgens graag met het college in gesprek.”

Op 10 en 11 juni vinden in de gemeenteraad de algemene beschouwingen plaats. De voorjaarsnota 2015 zal op 17 juni in de raadscommissie besproken worden en tijdens de raadsvergadering van 1 en 2 juli worden vastgesteld.