Gebrek aan gratis drinkwater Pacha Festival leidt tot vragen

VVD-raadsleden Daniel van der Ree en Marja Ruigrok vragen het Amsterdamse stadsbestuur om opheldering over de weigering van de organisatie van het Pacha Festival om tappunten voor gratis drinkwater te plaatsen.

Op zaterdag 23 mei jl. werd het jaarlijks terugkerende Pacha Festival op de kop van Java Eiland georganiseerd. Via social media klaagden diverse bezoekers over de afwezigheid van gratis drinkwater op het festival. Bezoekers konden enkel water kopen maar niet hun flesje of beker bijvullen bij een kraan of tappunt. Dit is in strijd met de eis van de gemeente inzake gratis drinkwater op festivals.   In 2014 bepaalde de burgemeester -na aanhoudende klachten over het gebrek aan gratis drinkwater en op aandringen van de VVD-fractie- dat festivalorganisatoren voortaan tappunten moesten plaatsen waar festivalbezoekers hun beker of flesje gratis konden bijvullen. In antwoorden op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Daniel van der Ree schreef de burgemeester op 27 augustus 2014: “Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het niet voldoende is als water alleen direct uit de kraan gedronken kan worden.”  Ook in het onlangs verschenen Beleidskader Dance van Gemeente Amsterdam wordt specifiek ingegaan op de beschikbaarheid van gratis water; des te groter is de verbazing van VVD Amsterdam dat de gratis drinkwatervoorziening op het Pacha Festival niet op orde lijkt te zijn geweest.