VVD wil meer keuzevrijheid voor parkeervergunninghouder

Amsterdam kent sinds geruime tijd een spijtoptantenregeling voor parkeervergunninghouders. Vergunninghouders kunnen hun vergunning tijdelijk opschorten, en proberen hoe het is om zonder auto te doen. Als dat niet bevalt, kunnen zij zonder dat zij opnieuw op de wachtlijst hoeven hun vergunning terugkrijgen. Raadslid Werner Toonk: Wij zijn echter van mening dat de regeling beter kan waardoor de keuzevrijheid van de automobilist bevorderd wordt.

Een maatregel die op brede steun kan rekenen, omdat het enerzijds de keuzevrijheid bevordert en anderzijds ook bij kan dragen aan een lager autobezit.

Raadslid Werner Toonk: “Wij zijn blij met het idee dat ten grondslag ligt aan de regeling, maar de VVD ontvangt met enige regelmaat klachten over de precieze implementatie van de regeling en de uitvoering. Regels worden naar burgers niet of nauwelijks gemotiveerd, zijn onnavolgbaar en in de praktijk is de administratie te vaak niet op orde.”

Het meeste recente voorbeeld betreft een vergunninghouder die zijn auto verkoopt, en bericht krijgt van Cition dat hij binnen vier weken weer een andere auto moet hebben, omdat hij anders de vergunning kwijt is. De spijtoptantenregeling zou pas na zes maanden in gaan. Op deze manier belemmeren de uitvoering en de implementatie juist het achterliggende doel van de spijtoptantenregeling, nl. de keuzevrijheid van de vergunninghouder vergroten en het verminderen van autobezit en verkorten van de wachtlijst.

Werner Toonk: “De VVD zou graag zien dat deze regeling optimaal functioneert en daarom wil ik graag van het stadsbestuur weten of zij bereid zijn maatregelen te treffen om de klachten weg te nemen. Zo zijn wij van mening dat de maximale duur van vier weken en de minimale termijn van zes maanden zoals hierboven aangegeven in de praktijk onnodig belemmerend werken voor vergunninghouders en voor de doelstelling van de spijtoptantenregeling.”

De VVD stelt dan ook voor om de regels zo te wijzigen dat de minimale duur voor het aanschaffen van een nieuwe auto verlengd wordt naar zes maanden en de minimale duur voor de spijtoptantenregeling wordt teruggebracht naar vier weken.

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.