VVD wil duidelijkheid over fraude Buurtwerkamer Holendrecht

Raadslid Rik Torn en Duoraadslid Cees Eenhoorn vragen opheldering aan het stadsbestuur over de subsidiefraude bij Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra, waar de voorzitter gemeenschapsgeld misbruikte voor onder andere casinobezoeken. Rik Torn: “Wij willen dat elke ten onrechte uitgegeven euro wordt teruggehaald”. Ook wil de VVD herhaling voorkomen. “Daarom vragen wij om een breder onderzoek naar de buurtwerkkamers en willen wij betere financiële waarborgen”, aldus Cees Eenhoorn.

Op 21 mei en 1 juni 2015 verschenen in het Parool artikelen over subsidiefraude bij Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra in Holendrecht, waarin een beeld wordt geschetst van misbruik van subsidiegeld voor persoonlijke doeleinden door de voorzitter van Casa Jepie Makandra. Zo zou zij onder andere gemeenschapsgeld hebben gebruikt voor persoonlijke boodschappen, een tandartsrekening en zelfs casinobezoek, terwijl zij zelf in de schuldsanering zou lopen. Naar eigen zeggen van de voorzitter gebeurde dit (deels) met medeweten van andere (oud) bestuursleden. De malversaties kwamen onlangs aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening.

Volgens het subsidieoverzicht bij de jaarrekening 2014, zou Eigen Haard woningbouwvereniging in 2014 een eenmalige subsidie van €160.000 ontvangen hebben ten behoeve van ‘Businessplan Activeringscentrum Casa Jepie Makandra’.

Rik Torn: "VVD Amsterdam is geschrokken van deze fraude en zou graag zien dat het stadsbestuur hier tegen optreedt en elke ten onrechte uitgegeven euro gemeenschapsgeld terugvordert en daarnaast naar oplossingen zoekt om risico op misbruik in de toekomst te vermijden."

Daarnaast vindt de VVD dat het onwenselijk is om iemand die in de schuldsanering loopt, de leiding te geven over een organisatie die o.a. advies geeft over schuldhulpvraagstukken en dat deze vrij kan beschikken over gemeenschapsgeld. De VVD wil daarom graag opheldering over deze fraude en ziet graag een onderzoek naar de besteding van gemeenschapsgeld door de Buurtwerkkamers in het algemeen.

Cees Eenhoorn: "Naast opheldering over dit geval vinden we het met name belangrijk om hieruit lessen te trekken voor de toekomst en een kader te scheppen met waarborgen om de risico’s voor de toekomst te beperken".

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.