VVD voorstander van proef met mengformules

Door de opkomst van internetwinkels en onderlinge concurrentie wordt winkelen in Amsterdam steeds vaker een beleving waarbij winkels meer zijn dan een uitstalling van te koop aangeboden goederen. Marja Ruigrok: “Winkelen verandert dus moet de regelgeving mee veranderen. Een delicatessenzaak waar je kunt lunchen met een glas wijn of de bakker met een koffiehoek moet je niet belemmeren maar faciliteren. Van de VVD mogen we verder experimenteren met licht alcoholische dranken in mengformules en met het aantal toegestane vierkante meters horeca in de winkel.”

Amsterdam telt 1516 winkels met een totaal winkelvloeroppervlak van bijna 240.000 m2.De VVD wil dat winkeliers en ondernemers in hun winkelpand zoveel mogelijk de ruimte krijgen hun eigen initiatieven te ontplooien. Met een mengformule kan een winkelier bijvoorbeeld een deel van zijn winkel voor kleinschalige horeca gebruiken. In februari van dit jaar zijn de regels op dit gebied door de burgemeester al versoepeld door het afschaffen van de exploitatievergunning voor ondergeschikte horeca in mengformules. Wat de VVD betreft is dit een stap in de goede richting.

Momenteel verschilt het beleid ten aanzien van mengformules per stadsdeel. De VVD wil dat er uniformiteit komt ten aanzien van het beleid voor mengformules in heel Amsterdam. Marja stelde de volgende vragen:

1.     Welk beleid bestaat er op dit moment per stadsdeel op het gebied van mengformules?

2.     Is het college, net als de VVD, van mening dat het onwenselijk is dat er verschillend beleid op het gebied van mengformules bestaat in de stadsdelen? Zo nee, waarom niet?

3.     Welke mogelijkheden ziet het college om een geüniformeerd beleid op het gebied van mengformules in te voeren in heel Amsterdam? Aan welke voorwaarden en voorschriften zou een dergelijk beleid moeten voldoen?

4.     In antwoord op eerdere schriftelijke vragen van de leden Ruigrok en Saadi van 24 december 2014 zegt het college de uitkomst van een door de bestuurscommissie Centrum gehouden expertmeeting over het combineren van horeca en detailhandel te betrekken bij verdere beleidsontwikkeling. Hoe heeft het college de uitkomsten van deze expertmeeting gebruikt? Welke ontwikkelingen in het beleid aangaande mengformules vallen er in de nabije toekomst te verwachten?

5.     Is het college op de hoogte van het onderzoek naar een mogelijke pilot, geïnitieerd door de VNG en de gemeente Rotterdam, om te bekijken of er mogelijkheden bestaan binnen de huidige Drank- en Horecawet om licht-alcoholische drank te schenken in een mengformule? Zo ja, mocht dit onderzoek een positieve uitkomst hebben en een pilot tot de mogelijkheden behoren, is het college dan bereid hieraan deel te nemen? Zo nee, waarom niet?

Lees hier de antwoorden op de vragen.