Ondertussen in Oost: VVD roept menging sociale huur en koop op blokniveau een halt toe

De VVD in Amsterdam Oost heeft ervoor gezorgd dat de problematiek als gevolg van het mengen van sociale huur- en koopwoningen op blokniveau in IJburg een halt toe wordt roepen. Naar aanleiding van een uitzending van het programma Brandpunt over de situatie op IJburg stelde de VVD in Oost al in december voor om een eind te maken aan deze menging op blokniveau op IJburg. Aanvankelijk was er geen meerderheid voor het voorstel, maar de daarop volgende discussie heeft ertoe geleid dat de Bestuurscommissie Oost nu heeft besloten om een einde te maken aan de praktijk van mening van sociale huur en koopwoningen op een te kleinschalig niveau.

Door deze ‘gedwongen’ menging hebben bewoners in sommige wijken te maken met toenemende overlast, zoals de afgelopen tijd bij het appartementengebouw ‘De Witte Kaap’ op IJburg sprake van was. Verschillende experts spraken in de uitzending zelfs over een ‘mislukt experiment’.

Marcel Mokveld, VVD Amsterdam Oost: “Hoewel natuurlijk veel mensen heel plezierig wonen op IJburg is inmiddels wel duidelijk dat het intensief mengen van sociale huur en koopwoningen tot veel problemen kan leiden in de wijk. Als nu zo duidelijk blijkt dat hier sprake is van een mislukt experiment, dan moeten we daar uiteraard direct mee stoppen. Desnoods door daar waar nodig coöperaties op te roepen de problemen aan te pakken, en als het niet anders kan, desbetreffende sociale huurwoningen versneld te verkopen.”

Stadsdeel Oost heeft dan ook geconcludeerd dat menging niet meer op een te klein schaalniveau doorgevoerd zal worden. Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Amstelkwartier en het Centrumeiland wordt hier al  rekening mee gehouden.

De VVD is blij dat hiermee nu duidelijk is dat een dergelijke intensieve menging op blokniveau geen goede aanpak is, en dat door het agenderen van deze problematiek een dergelijke menging van sociale huur en koop op IJburg (en de rest van Oost) niet meer zal plaatsvinden.