Gemeenteraad besluit tot bouw Zuidasdok en aanleg park op tunnel

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni nam de gemeenteraad het kredietbesluit over de aanleg van het Zuidasdok. Het verbreden en ondergronds brengen van de A10 over de lengte van ruim een kilometer ter hoogte van de Zuidas. Raadslid Daniel van der Ree: “De VVD is voorstander van de aanleg van het Zuidasdok. Wij zijn van mening dat het ondergronds brengen van de snelweg een belangrijke impuls is voor de kwaliteit van de Zuidas die bijdraagt aan de ontwikkeling tot een hoogwaardige woon-werkwijk. Daarnaast werd op voorstel van o.a. de VVD besloten tot de aanleg van een park op de toekomstige tunnel.

Raadslid Daniel van der Ree: “De VVD is voorstander van de aanleg van het Zuidasdok. Wij zijn van mening dat het ondergronds brengen van de snelweg een belangrijke impuls is voor de kwaliteit van de Zuidas die bijdraagt aan de ontwikkeling tot een hoogwaardige woon-werkwijk. Bovendien is de verbreding van de A10 en de aanpak van station Amsterdam Zuid nodig om Amsterdam en de Zuidas ook in de toekomst bereikbaar te houden. Na 18 jaar praten kan het Zuidasdok nu dan ook eindelijk gebouwd gaan worden.”

In 2012 stemde de gemeenteraad al in met de komst van het Zuidasdok, maar met dit besluit wordt de financiële bijdrage van Amsterdam aan het project vastgesteld. Hierbij is goed gekeken naar de lessen die getrokken zijn uit het Noord-Zuidlijn project en is de Amsterdamse bijdrage gemaximeerd. Het totale project kost circa €1,5 miljard, waarvan Amsterdam €201 miljoen bijdraagt en maximaal €55 miljoen extra als zich bepaalde risico’s voordoen. Kortom, een vast bedrag met een gemaximeerde risico-opslag.

In een recente discussienota ‘Wonen op de Zuidas’ deden Daniel van der Ree en Bart Vink (D66) voorstellen voor de ontwikkeling van de Zuidas tot woon-werk gebied met een hoogwaardige, groene openbare verblijfsruimte. In lijn met deze nota dienden GroenLinks, D66 en de VVD tijdens de raadsvergadering het voorstel in om op het Zuidasdok een  groene verblijfsruimte aan te leggen. Op de tunnel zelf mag immers niet gebouwd worden. Daniel van der Ree: “Een park op het dak van het Zuidasdok dat de Schinkelscheg en Amstelscheg met elkaar verbindt. Een hoogwaardige ontmoetingsplek voor alle Amsterdammers die van de Zuidas een levendige wijk kan maken”.

De ondertunneling van de snelweg zal zorgen voor minder geluidsoverlast, waardoor meer ruimte voor verdichting en de bouw van woningen ontstaat. Ook hoeven er geen metershoge geluidsschermen pal naast de Zuidas-gebouwen geplaatst te worden.

De bouw zal naar verwachting tien jaar duren en de VVD riep het stadsbestuur op zich er gedurende de bouwperiode maximaal voor in te spannen om de overlast voor de bedrijven en bewoners op de Zuidas zo veel  mogelijk te beperken. Daarom zal onder andere een omgevingsmanager worden aangesteld die hierop zal toezien.

Lees hier  het artikel van Daniel van der Ree uit 2012 over de kosten en de risicoverdeling waarbij opgemerkt moet worden dat t.ov. 2012 een wijziging is gemaakt m.b.t. de indexering van het niet toepassen van versoberingen in de projectscope. Dit maakt geen onderdeel uit van het gemaximeerde risico en zal voor 75% door het Rijk en voor 25% door Amsterdam gedragen worden.