VVD-raadslid Marianne Poot wil opheldering over te veel betaalde bijstand

Afgelopen zaterdag 13 juni berichtte het Parool dat bepaalde gezinnen met een bijstandsuitkering door fouten in de kostendelersnorm mogelijk te veel geld hebben ontvangen. VVD-raadslid Marianne Poot wil weten of dit ook in Amsterdam heeft plaatsgevonden: 'Het is vreemd dat iemand maandenlang een te hoge uitkering kan ontvangen, zonder dat deze achteraf wordt teruggevorderd of verrekend. Uitkeringen worden met belastinggeld betaald. Elke te veel betaalde euro zou daarom terug moeten komen.'

Dit doet zich voor wanneer de bijstandsgerechtigde zich in een specifieke gezinssamenstelling bevindt. Blijkens het bericht mag men het te veel ontvangen geld houden. Het te weinig ontvangen geld wordt bijgestort door de gemeente. De problemen hebben te maken met de kostendelersnorm, waarbij de uitkering wordt verlaagd wanneer leden van het gezin kunnen bijspringen. De hoogte van de uitkering wordt pas in de zomer van 2016 aangepast, blijkens het bericht. 

VVD-raadslid Marianne Poot wil weten of dit ook in Amsterdam heeft plaatsgevonden: 'Het is vreemd dat iemand maandenlang een te hoge uitkering kan ontvangen, zonder dat deze achteraf wordt teruggevorderd of verrekend. Uitkeringen worden met belastinggeld betaald. Elke te veel betaalde euro zou daarom terug moeten komen.' Zij stelt daarom de volgende vragen:

Vragen:

1.     Is het college op de hoogte van voornoemd bericht in het Parool?

2.     Kan het college aangeven of de in het bericht genoemde specifieke gezinssamenstelling (‘Het gaat om huishoudens die bestaan uit een jongere en een volwassene, die samenwonen met een kind en een volwassen medebewoner.’) met een bijstandsuitkering ook in Amsterdam voorkomt? Zo ja, kan het college aangeven of zich bij deze gezinnen een te hoge of te lage uitbetaling van bijstand heeft voorgedaan? Om welke bedragen gaat het in deze gevallen? Zo nee, waarom niet?

3.     Hoe kan het dat de hoogte van de bijstandsuitkering pas in de zomer van 2016 kan worden verhoogd of verlaagd?

4.     Is het college het met de VVD eens dat het vreemd is dat uitkeringsgerechtigden tot de zomer van 2016 mogelijk een te hoge of te lage uitkering krijgen, aangezien de juridische grondslag (Participatiewet) al per 1 januari van dit jaar is ingegaan?

5.     Welke mogelijkheden ziet het college om in Amsterdam de mogelijkerwijs te veel of te weinig ontvangen bijstandsuitkering terug te vorderen, of anderszins te verrekenen?