VVD en D66 willen onderzoek naar uitzendmodel voor bijstandsgerechtigden

VVD-raadslid Marianne Poot wil samen met D66 een onderzoek hoe bijstandsgerechtigden via een uitzendmodel tijdelijk of deeltijdwerk kunnen verrichten. Poot: "De economie trekt aan en de vraag naar flexibele arbeid neemt toe. Tijdelijk werk blijkt een van de meest succesvolle methodes te zijn om uit de bijstand te komen. 35% van de mensen die het afgelopen jaar tijdelijk werk hebben gedaan zijn uit de bijstand gestroomd. Uitzendbureaus kunnen hierin een positieve verbindende rol spelen."

Op dit moment ervaren bijstandsgerechtigden barrières om tijdelijk of deeltijd werk te doen, bijvoorbeeld omdat het lastig is bij terugval opnieuw een uitkering aan te vragen. De Dienst Werk en Inkomen zou hierop moeten inspelen door samenwerking te zoeken met uitzendbureaus, zodat bijstandsgerechtigden in een uitzendmodel de mogelijkheid hebben om tijdelijk of deeltijd werk te doen.
 
Om dit onderzoek mogelijk te maken dient VVD-raadslid Poot met D66 een motie in tijdens de vergadering van de commissie Werk en Inkomen.