Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht presenteert rapport ‘Schoon Schip’

Op 18 juni presenteerde de Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht het adviesrapport ‘Schoon Schip’ over de grondwaardebepaling in een nieuw eeuwigdurend erfpachtstelsel. Raadslid Daniel van der Ree: “VVD Amsterdam strijdt al jaren voor een eerlijker stelsel voor de Amsterdamse erfpachter en wij zijn dan dan ook blij dat deze belangrijke stap naar een nieuw, transparant stelsel van eeuwigdurende erfpacht vandaag is gezet”.

Vorig jaar spraken VVD, D66 en SP in het coalitieakkoord af dat het Amsterdamse stelsel van erfpacht radicaal vernieuwd zou worden en dat in plaats van een systeem van voortdurende erfpacht een nieuw systeem van eeuwigdurende erfpacht komt. Daniel van der Ree: “Het huidige systeem kraakte al jaren in zijn voegen, was op punten oneerlijk en leverde veel onzekerheid op voor huizenbezitters op erfpachtgrond”.

De onafhankelijke commissie presenteerde vandaag het advies aan zowel het college als de gemeenteraad.

De drie belangrijkste adviezen luiden:

- de objectwaarde van een woning te bepalen op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2014 (waarde voor de Wet waardering onroerende zaken); 
- de bouwkosten en waardevermindering van de opstal te schatten op wetenschappelijke basis; 
- het canonpercentage vast te stellen op basis van de financiële theorie.

Om dit te bewerkstelligen adviseerde de commissie ook om het overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel aantrekkelijk te maken, de huiseigenaar  keuzemogelijkheden te bieden en nieuwe aanbiedingen glashelder te communiceren.

De basis voor de berekening van de grondwaarde is dus de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2014 en daarnaast is het volgens de commissie van groot belang om het aanbod aantrekkelijk te maken. Raadslid Daniel van der Ree: “Om het nieuwe systeem te laten slagen is het van belang dat erfpachters een aantrekkelijk aanbod wordt gedaan om over te stappen. Volgens de commissie verleenden steden als Rotterdam en Den Haag erfpachters respectievelijk 40% en 55% korting bij het overstappen.”

Daarnaast liet de commissie weten dat er slechts een klein economisch en financieel verschil is tussen afkoop voor vijftig jaar en eeuwigdurende afkoop.

Het debat over het rapport en de verdere herziening van het erfpachtstelsel zal na de zomer gevoerd worden zodat het college en de gemeenteraadsleden de komende tijd het advies kunnen bestuderen hun standpunt kunnen bepalen. 

Lees hier het volledige rapport.