VVD: 'Zet voetbalwet in tegen jihad-ronselaars'

De VVD wil dat de nieuwe Voetbalwet breed wordt ingezet om ronselaars voor de jihad aan te pakken. Met de nieuwe wet kan de burgemeester optreden tegen verstoringen van de openbare orde. VVD-raadsleden Marja Ruigrok en Dilan Yesilgöz-Zegerius willen dat ronselen voor de jihad als verstoring van de openbare orde met bijvoorbeeld gebiedsverboden kan worden aangepakt.

Als het aan de VVD wit, wordt de nieuwe landelijke Voetbalwet niet alleen ingezet tegen hooligans. 

In schriftelijke vragen aan het college vragen VVD-raadsleden Ruigrok en Yesilgöz-Zegerius zich af of de Voetbalwet, die op 30 juni in aangescherpte vorm door de Eerste Kamer is aanvaard, ook voor andere zaken kan worden ingezet.

'Burgemeesters kunnen bij ernstige misdragingen langer dan nu het geval is een gebiedsverbod, meldplicht en groepsverbod opleggen aan personen die voor het eerst worden betrapt op ernstige verstoring van de openbare orde', aldus de VVD. Wat ons betreft wordt de wet niet alleen voor hooligans gebruikt. 'De VVD wil dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen de voetbalwet ook toe te passen op ronselaars voor de jihad. Gemeenten en burgemeesters spelen immers een grote rol bij het voorkomen van radicalisering', schrijven de raadsleden. 

De VVD vraagt nu of het college ook mogelijkheden ziet om jihad-ronselaars aan te pakken aan de hand van de nieuwe Voetbalwet.