Raad neemt Voorjaarsnota aan: ruim baan voor ambities coalitie

Op 2 juli werd de Voorjaarsnota 2015 door de gemeenteraad aangenomen. Met de Voorjaarsnota 2015 maakt de coalitie van VVD, D66 en SP ruim baan om de ambitieuze plannen uit het coalitieakkoord te bewerkstelligen. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Deze coalitie kiest ervoor om geld rechtstreeks bij de Amsterdammer terecht te laten komen en niet via de vele organisaties die meer dan een half miljard euro aan subsidie ontvangen. Deze Voorjaarsnota biedt dan ook een lastenverlichting voor álle Amsterdammers, geld direct aan leraren en extra armoedegeld".

Financieel woordvoerder Rik Torn: “De VVD is blij dat met deze Voorjaarsnota voor het eerst de €600 miljoen die Amsterdam jaarlijks aan subsidies uitdeelt kritisch tegen het licht wordt gehouden. Bovendien kunnen we met de Visie op Subsidies hier ook de komende jaren kritisch naar blijven kijken.”

In totaal leiden de keuzes in de Voorjaarsnota tot een besparing van €145 miljoen per jaar in 2018. Zo werkt het stadsbestuur aan een slagvaardige overheid waar door nieuwe manieren van werken en bezuinigingen €65 miljoen zal worden bespaard.

Rik Torn: “Natuurlijk doet het soms pijn om moeilijke keuzes te maken, maar omdat elke euro uiteindelijk door de Amsterdammer wordt opgebracht moeten we niet weglopen voor zulke keuzes en blijven werken aan een efficiëntere overheid. Minder gemeente, minder overheid en meer Amsterdam”

Op het gebied van veiligheid wordt in de Voorjaarsnota jaarlijks €4 miljoen beschikbaar gesteld voor belangrijke zaken als uitbreiding van de radicaliseringsaanpak.

Bij het aannemen van de Voorjaarsnota werd ook een aantal voorstellen van de VVD aangenomen.

Drie aangenomen voorstellen van fractievoorzitter Marja Ruigrok dragen bij aan de leefbaarheid in de stad. Zo wordt op haar voorstel onderzoek gedaan naar de wijze waarop toeristenbelasting en verschillende tarieven in verschillende gebieden kan bijdragen aan een betere balans in de stad. Daarnaast gaat het stadsbestuur onderzoeken of (inter)nationale topmusea, met de vestiging van dependances op verschillende plaatsen in de stad, bij kunnen dragen aan een betere spreiding van drukte. Ook gaat de burgemeester op verzoek van Ruigrok onderzoeken of de handhaving in Amsterdam centraal geregeld en aangestuurd kan worden. Ruigrok: “Op dit moment regelt elk stadsdeel dit voor zich. Wij geloven dat er een grote efficiency- en effectiviteitsslag gemaakt kan worden als dit als één stad, centraal georganiseerd wordt.”

Een voorstel van raadslid Marianne Poot zal ertoe leiden dat de gemeente samen met uitzendbureaus gaat kijken hoe bijstandsgerechtigden via een uitzendmodel in tijdelijk of deeltijdwerk aan de slag kunnen. Marianne Poot: “Voor de VVD staat werk en mensen aan het werk krijgen centraal. Dit voorstel kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Op voorstel van Daniel van der Ree blijft Amsterdam zich de komende jaren inzetten om het gebruik van leegstaande etages boven winkels te stimuleren. Daniel van der Ree: “Veel etages boven winkels staan leeg, en om de beperkte Amsterdamse ruimte zo goed mogelijk te benutten moet er alles aan gedaan worden om deze te gebruiken als woning, kantoor, winkel of appartementenhotel.” Daarnaast steunde de raad een voorstel dat Daniel van der Ree samen met het CDA en D66 indiende waarin het stadsbestuur wordt gevraagd om met een voorstel te komen over hoe de realisatie van het nog op te spuiten deel van IJburg II vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld door veel ruimte  te bieden voor (collectief) particuliere zelfbouw en relatief veel grondgebonden woningen.