Aparte registratie en veiligheidsplan voor shisha lounges na vragen VVD

Naar aanleiding van vragen van het raadslid Dilan Yesilgöz heeft het stadsbestuur aangekondigd dat er strengere regels komen voor shisha lounges (waterpijpcafés). VVD Amsterdam stelde de vragen naar aanleiding van de liquidatiegolf die Amsterdam teistert en waarbij opviel dat shisha lounges en haar bezoekers vaak een rol speelden bij de schietpartijen. De gemeente zal voortaan, bij de aanvraag van een exploitatievergunning, apart registreren of het een shisha lounge betreft.

Op dit moment weet het stadsbestuur niet precies in hoeveel horecagelegenheden in Amsterdam waterpijp gerookt kan worden. Om meer inzicht te krijgen in het aantal shisha lounges in Amsterdam zal dit voortaan apart worden geregistreerd bij de aanvraag van een exploitatievergunning. Ook kan de gemeente bij afzonderlijke horecagelegenheden een veiligheidsplan verplicht stellen waarin eisen en maatregelen worden opgenomen die de ondernemer moet nemen om de openbare orde en veiligheid in zijn zaak te waarborgen. Het stadsbestuur gaf ook aan dat het vermoeden bestaat van malafide praktijken bij een aantal shisha lounges.

Dilan Yesilgöz: “Wat betreft de VVD is dit zeker een stap in de goede richting. Maar wij willen wel graag weten wat het veiligheidsplan precies inhoudt en of dat voldoende is om de veiligheid te verbeteren en te waarborgen. We moeten nu doorpakken en niet wachten tot er weer iemand wordt geliquideerd bij een shisha lounge”.

Lees hier de volledige beantwoording van de schriftelijke vragen.