VVD stelt vragen over Arabische bewegwijzering in Michiel de Ruitertunnel

VVD-raadslid Rik Torn stelt vragen aan het stadsbestuur over het plaatsen van borden met onder meer Arabische bewegwijzering in de nieuwe Michiel de Ruitertunnel.

Vandaag verscheen op de website Geenstijl.nl een bericht waarin een foto te zien is van borden  in drie talen: Nederlands, Engels en Arabisch. Deze borden zouden bestemd zijn voor de nieuwe Michiel de Ruijtertunnel. Geenstijl baseert zich in dit verband op een tweet van Agmi, een bedrijf dat zich bezighoudt met bewegwijzering.

De VVD vindt het belangrijk dat mensen die voor langere tijd in Amsterdam komen wonen en werken de Nederlandse taal leren of in ieder geval Engels spreken. Het beheersen van de Nederlandse taal is immers een voorwaarde om zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. De VVD hecht er bovendien aan dat de overheid zich in beginsel bedient van de Nederlandse taal.  

Gezien het voorgaande zou de VVD graag van het college willen weten waarom ervoor gekozen is om de Arabische taal toe te voegen aan de borden in de tunnel, terwijl Nederlands en Engels in de ogen van de VVD zouden moeten kunnen volstaan.

VVD-raadslid Rik Torn stelt daarom de volgende vragen aan het college:

1.     Kan het college aangeven of het klopt dat de getoonde borden geplaatst worden in de Michiel de Ruijtertunnel?

2.     Welke overwegingen liggen ten grondslag aan de keuze voor genoemde drie talen?

3.     Kan het college vermelden welk beleid er bestaat ten aanzien van welke talen er op (verkeers)borden of in andere communicatiemiddelen komen te staan?

4.     Is het college het met de VVD eens dat het gebruik van de Arabische taal op bewegwijzeringsborden een verkeerd signaal afgeeft, namelijk het signaal dat het leren van de Nederlandse taal niet belangrijk is? Vindt het college dat de Arabische bewegwijzeringsborden bijdragen aan de integratie van Amsterdammers met een Arabisch sprekende achtergrond?

5.     Is het college bereid nieuwe borden te bestellen, waarop de Arabische taal zal zijn weggelaten? Zo nee, waarom niet?