Beter parkeren bij sportlocaties

De VVD wil dat er meer aandacht komt voor parkeerproblematiek rondom Amsterdamse sportvelden en –locaties. Daartoe dienden de raadsleden Werner Toonk en Dilan Yesilgoz vandaag een initiatiefvoorstel in. Werner Toonk: “Wij vinden dat de Amsterdamse sportlocaties, zeker buiten de ring, gewoon goed en goedkoop per auto bereikbaar moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat ouders die met hun kinderen naar Amsterdam komen om te voetballen tegen clubs als bijvoorbeeld AFC of Buitenveldert (beide aan de ring), geen parkeerplaats kunnen vinden omdat het parkeerbeleid van Amsterdam dat vrijwel onmogelijk maakt.”

Het doel van de VVD is om Amsterdammers die actief betrokken zijn bij een sportvereniging en de bezoekers van buiten de stad, de ruimte te bieden om beter te kunnen parkeren. 
Hierbij denkt de VVD bijvoorbeeld aan partiële vergunningen voor sporters om gedurende het seizoen op een bepaald tijdstip in de week tegen een gereduceerd tarief een vergunning te krijgen. Daarnaast kan een betere afstemming met eigenaren van aangrenzende parkeergarages, bijvoorbeeld in Buitenveldert met de VU, helpen bij een oplossing. 


Dilan Yesilgoz: "De VVD heeft sport hoog in het vaandel staan. We bieden Amsterdammers dan ook graag de gelegenheid om te sporten, maar nog te vaak zien we parkeerproblemen bij clubs. Die belemmering willen we wegnemen. Natuurlijk zouden we liever zien dat mensen op de fiets naar de sportclub komen, maar bijvoorbeeld in het geval van bezoekende teams of mensen die uit hun werk komen is dat niet altijd mogelijk." 

Sportlocaties liggen in Amsterdam vaak aan of buiten de ring A10, omdat er daarbinnen vrijwel geen ruimte voor is. Buiten de ring is ruimte een minder groot probleem en zou er eigenlijk ook geen probleem moeten zijn om er te kunnen parkeren. In de praktijk zijn er echter wel degelijk knelpunten, door de wijze waarop met die ruimte wordt omgegaan en door het geldende parkeerbeleid dat soms nog te weinig rekening houdt met sporters die met de auto komen. Die problemen willen de VVD Amsterdam aanpakken en oplossen. Want sporten is belangrijk en sportvelden moeten goed bereikbaar zijn, ook met de auto.

"We vragen de gemeente om in gesprek te gaan met de sportclubs over slimme parkeeroplossingen. De clubs worden vaak gerund door vrijwilligers die heel goed weten hoe het beter zou kunnen. Wat betreft de VVD wordt er dan ook goed naar hun ideeën geluisterd", Aldus Toonk.

Lees hier het volledige voorstel.