Minder sociale huur is terecht

In Het Parool van 3 augustus jl. verscheen een opinieartikel van Daniel van der Ree waarin hij schrijft dat minder sociale huur terecht is en reageert op de bewering van hoogleraren Boelhouwer en Priemus dat wethouder Ivens zou hebbend verzuimd een regisserende rol op zich te nemen.

Minder sociale huur is terecht

In het Parool van 28 juli betogen hoogleraren Boelhouwer en Priemus dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amsterdam zullen stijgen. Het klopt dat het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam daalt, zowel door landelijk als door lokaal beleid. Momenteel bestaat 58% van de totale Amsterdamse woningvoorraad uit sociale huurwoningen. Het gevolg van decennialange verwaarlozing van het midden- en hogere segment. Dat wordt nu gelukkig rechtgezet. Het is apart dat de twee hoogleraren zich niet beklagen over het feit dat minder dan 7% van de Amsterdamse woningmarkt bestaat uit vrije sectorwoningen met een maandelijkse huur tussen de 700 en 950 euro.

Maar dan de wachtlijsten. In 2014 werd iedere sociale huurwoning in Amsterdam ruim negen keer aangeboden voor hij door een woningzoekende werd geaccepteerd. Heel veel Amsterdammers staan op die wachtlijst in de hoop ooit aanspraak te kunnen maken op een sociale huurwoning aan de gracht. De uitspraken van de dame die in het artikel wordt aangehaald spreken daarbij boekdelen. Ze is nu dakloos maar “Naar Noord verhuizen we liever niet.”.

Wethouder Ivens zou volgens de twee hoogleraren hebben verzuimd een regisserende rol op zich te nemen. Misschien moeten zij het coalitieakkoord van D66, VVD en SP er nog eens op naslaan. Deze wethouder doet precies wat daar in staat: het aantal sociale huurwoningen mag dalen tot een afgesproken ondergrens, de betaalbaarheid van sociale huurwoningen wordt verbeterd en het middensegment wordt versterkt.

 

Daniel van der Ree

Gemeenteraadslid voor de VVD

Woordvoerder Wonen