De VVD zoekt talent in het maatschappelijk middenveld

De VVD heeft vele talentvolle leden die werkzaam zijn in het maatschappelijk middenveld en de VVD zou graag zien dat nog meer leden de weg vinden naar dat maatschappelijk middenveld. In dit veelkleurige gebied dat functioneert tussen de markt en de overheid zijn honderden organisaties actief. Organisaties die met grote budgetten en bevoegdheden mede richting geven aan hoe Nederland ingericht en geleid wordt.

Om geïnteresseerde liberalen in contact te brengen met elkaar en met vacatures in de sector heeft de VVD het Liberaal Netwerk Maatschappelijk Middenveld opgericht.
 
Ben je lid van de VVD en werkzaam in het maatschappelijk middenveld of geïnteresseerd in een carriére in het maatschappelijk middenveld? Meld je dan hier aan voor de interessante LinkedIn-groep!