Het park als tuin van de Amsterdammer

Het Amsterdamse groen is de tuin van de Amsterdammer. Dat stelt de Agenda Groen die op 26 augustus in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid werd besproken. De VVD is het hier van harte mee eens en vindt dat iedereen op zijn of haar eigen manier moet kunnen genieten van het stedelijk groen. Dat betekent dat je in alle rust door een park moet kunnen wandelen maar het betekent ook dat er in datzelfde park een paar dagen per jaar een dancefestival plaats moet kunnen vinden.

Woordvoerder openbare ruimte en groen Cees Eenhoorn: “De agenda groen sluit uitstekend aan bij de wens van een steeds groter wordende groep Amsterdammers om buiten, in het groen af te spreken, te willen recreëren, te willen sporten en te willen werken.”

De VVD sprak de uitdrukkelijke wens uit om de principes van Active Design te betrekken bij de inrichting van Amsterdamse parken en groen. Volgens dit principe worden wijk en openbare ruimte zo ingericht, dat mensen worden uitgenodigd om meer te bewegen en vaker en langer in de openbare ruimte te verblijven. “Dat is gezond en leidt tot meer ontmoetingen, wat de stedelijkheid weer ten goede komt”, aldus Eenhoorn

Wel maakt de VVD zich zorgen over de voorgestelde cofinanciering van €10 miljoen en denkt dan ook dat het een grote uitdaging wordt om dat bedrag bij elkaar te krijgen.

De VVD vindt het een goede zaak dat er €20 miljoen wordt geïnvesteerd in ons stedelijk groen maar hebben twijfels bij de haalbaarheid van de beheers- en onderhoudstaken die bij de stadsdelen liggen.

Update 30 september 2015: Vandaag werd tijdens de raadsvergadering het VVD-voorstel aangenomen om voortaan bij de aanleg en herinrichting van parken en groen expliciet aandacht te besteden aan de principes van Active Design. Dit draagt bij aan het creëren van een leefomgeving die Amsterdammers uitnodigt tot meer lichaamsbeweging en daarmee een beijdrage levert aan het terugdringen van overgewicht en het verbeteren van de gezondheid van de Amsterdammers.