Amsterdam gaat moslimdiscriminatie apart registreren

Om geweldsincidenten en discriminatie gericht tegen de moslimgemeenschap tegen te gaan, zal Amsterdam moslimdiscriminatie voortaan apart registreren. VVD raadslid Rik Torn: “Discriminatie dient stevig te worden aangepakt. Daarom moet de aard en de omvang van het probleem inzichtelijk zijn. Het is goed dat het stadsbestuur vanaf nu ook moslimdiscriminatie net als antisemitisme en discriminatie van seksuele geaardheid apart gaat registreren.”

De afgelopen jaren werden moskeeën geconfronteerd met gewelddadige incidenten, variërend van een varkenskop voor de deur tot dreigmails en bekladding. “Amsterdam is van oudsher een stad waar men in vrijheid zijn of haar geloof kan belijden en waar men kan zijn wie men wil zijn. Deze vrijheid moeten we bewaken en beschermen. Discriminatie gericht tegen groepen vanwege hun geloof of levensstijl zou altijd apart geregistreerd moeten worden”, aldus Torn.

In tegenstelling tot religiekritiek -die onder de vrijheid van meningsuiting valt- is discriminatie op grond van ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid en handicap strafbaar. Deze gronden zijn opgenomen in het registratiesysteem maar werden niet nader gespecificeerd. In 2014 werd het systeem aangepast zodat het mogelijk werd om antisemitisme apart te registreren. De aparte registratie van moslimdiscriminatie in Amsterdam is een gevolg van een voorstel  dat VVD samen met D66 indiende.