VVD wil camera’s inzetten om snelheidsovertreders op het water aan te pakken

De VVD wil dat Amsterdam een moderniseringsslag gaat maken op gebied van handhaving op het water. Veel Amsterdammers ondervinden overlast van asociaal vaargedrag. De VVD wil dat hier zo effectief mogelijk tegen opgetreden wordt. VVD-raadslid Marianne Poot deed daarom tijdens de raadscommissie financiën en waterbeheer van 3 september het voorstel om onder andere camera’s in te zetten tegen snelheidsovertreders en illegaal passagiersvervoer op de Amsterdamse grachten.

Marianne Poot: “Momenteel vindt handhaving plaats met twee of drie boten en soms per fiets. Dat is arbeidsintensief en de pakkans is laag. Wat de VVD betreft moet dat een stuk moderner en effectiever. Wij willen een pilot waarbij camera’s ingezet worden voor snelheidscontroles en controle op illegale passagiersvaartuigen.”

Snelheidsovertredingen vormen een grote ergernis voor woonbootbewoners en andere watergebruikers. Waternet voert weliswaar snelheidscontroles uit, maar dat is op dit moment nog altijd mensenwerk. In 2014 werden slechts 89 boetes voor snelheidsovertredingen uitgedeeld. Marianne Poot: “Op de weg worden snelheidsovertreders aangepakt met flitspalen of trajectcontroles. Dat kan op het water ook werken. Sinds 2014 zijn alle vaarvignetten voorzien van een chip. Het moet dus mogelijk zijn om op een modernere manier te handhaven. Dat kan door gebruik van camera’s, maar wellicht ook door plaatsing van sensoren die de chips in de boot kunnen uitlezen en de snelheid kunnen vaststellen.”

Ook de illegale verhuur van boten aan groepen passagiers zorgt voor de nodige (geluids)overlast en oneerlijke concurrentie. Ook daar kunnen camera’s of sensoren een bijdrage leveren aan controle.

Naast de pilot met moderne handhavingsmiddelen wil de VVD dat het stadsbestuur kritisch kijkt naar de huidige handhavingsorganisatie. Marianne Poot: “De uitgifte van ligplaats- en exploitatievergunningen en de handhaving daarop ligt in één hand. Het zou verstandig zijn dit te scheiden en te bekijken of er andere (markt)partijen zijn die de handhaving met prestatieafspraken goedkoper en effectiever kunnen doen”. 

Tijdens de commissievergadering liet het stadsbestuur weten de mogelijkheden te gaan onderzoeken van handhaving door middel van camera's. Daarnaast gaat de wethouder bekijken of er in de toekomst effectievere manieren zijn om de organisatie van de handhaving in te richten.