Goedkoper parkeren voor bezoek in West en Noord

Op 2 september maakte het stadsbestuur bekend dat bewoners in de stadsdelen West en Noord hun bezoek binnenkort met 50% korting kunnen laten parkeren. Dit betreft een maatregel uit het coalitieakkoord dat de VVD vorig jaar met D66 en de SP sloot. Raadslid Rik Torn: “De VVD is er groot voorstander van deze bezoekersregeling en wij zijn dan ook blij dat we deze maatregel voor de Amsterdammer hebben kunnen realiseren.”

Elk huishouden kan bezoek met 50% korting laten parkeren voor respectievelijk 30 uur per huishouden per maand in stadsdeel Noord en tien uur per huishouden per maand in stadsdeel West en. Ook wordt de huidige bezoekersregeling in Nieuw West  per 1 januari 2016 verder uitgebreid van tien naar 30 uur per huishouden per maand.

Rik Torn: “Door Amsterdammers de mogelijkheid te geven hun bezoekers met korting te laten parkeren, verlagen we de lasten. Parkeren is in Amsterdam al duur genoeg. Met deze maatregel verlagen we de parkeertarieven substantieel.“

De VVD is sinds lange tijd groot voorstander van de invoering van de bezoekersparkeerregeling en is dan ook blij dan wethouder Litjens nu een belangrijke stap zet in de uitvoering van de afspraak uit het coalitieakkoord. In 2013 was het bezoekersparkeren – op voorspraak van de VVD – reeds succesvol ingevoerd in Stadsdeel Zuid en in het coalitieakkoord is dan ook afgesproken dat de bezoekersregeling ook in andere delen van de stad wordt ingevoerd. In de stadsdelen Zuidoost, Zuid en Oost waren al regelingen voor bezoekersparkeren ingevoerd.