Betere verkeersdoorstroming dankzij voorstel VVD

Op 9 september werd door de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘City of Green Lights’ van VVD-raadslid Werner Toonk aangenomen. Door de maatregelen uit dit voorstel wordt de verkeersdoorstroming voor zowel auto’s als fietsers verbeterd. Toonk: “Met concrete maatregelen –zoals extra groene golven – wordt de doorstroming verbeterd, dat is een belangrijk punt voor de VVD”.

Naast het creëren van extra groene golven bevat het initiatiefvoorstel ook plannen om Amsterdammers meer te betrekken bij het verbeteren van het verkeer. “Amsterdammers die dagelijks door de stad reizen weten vaak veel beter hoe bepaalde verkeerssituaties verbeterd kunnen worden dan ambtenaren vanachter hun bureau. Van die kennis kunnen we veel beter gebruik maken”, aldus Werner Toonk.

Volgens het VVD-raadslid kan er ook meer gedaan worden met moderne, innovatieve technieken. Verkeerslichten kunnen bijvoorbeeld aan elkaar gekoppeld worden zodat er betere doorstroming plaatsvindt. Werner Toonk: “Wat mij betreft gaat Amsterdam voorop lopen met innovatieve oplossingen in het verkeer”.

Voor fietsers wordt het aftellen tot groen uitgebreid over de gehele stad. Werner Toonk: “Ik ben erg blij dat deze service voor fietsers wordt uitgebreid”. In het voorstel is tevens opgenomen dat het negeren van rood licht beter gehandhaafd gaat worden. “In Amsterdam wordt veel door rood gereden en dat levert gevaarlijke situaties op. Als de verkeerslichten optimaal zijn afgestemd, dan kan daar wat ons betreft ook veel strikter tegen opgetreden worden”, aldus Werner Toonk.

Data van verkeerslichten wordt dankzij dit voorstel als open data beschikbaar gesteld. Werner Toonk: “Door deze gegevens openbaar te maken kunnen andere partijen ook voorstellen doen om de doorstroming te verbeteren. Tevens kunnen de UvA en de HvA ze gebruiken voor onderzoek”.

Klik hier voor het initiatiefvoorstel