Begroting 2016: minder belasting en een schoner Amsterdam

Op 17 september werd de Begroting 2016 voor Amsterdam gepresenteerd. Ook dit jaar lost de VVD beloftes uit het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord in. Zo worden de hondenbelasting en reclamebelasting per 2016 volledig afgeschaft en gaat volgend jaar de afvalstoffenheffing verder omlaag. Daarnaast zet Amsterdam volgend jaar in op een schone stad en wordt er extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van radicalisering.

Financieel woordvoerder Rik Torn: “Dankzij de VVD realiseren we volgend jaar opnieuw een lastenverlichting voor de Amsterdammer. Ook wordt in 2016 het nieuwe eeuwigdurende erfpachtsysteem ingevoerd. Belangrijke resultaten voor een liberaler Amsterdam”.

In 2016 gaan de belastingen voor Amsterdammers en ondernemers met ruim €10 miljoen omlaag. De hondenbelasting en de reclamebelasting worden vanaf 1 januari volledig afgeschaft en de precariobelasting wordt voor het grootste deel afgeschaft.

Amsterdammers gaan volgend jaar opnieuw minder betalen voor het ophalen van het afval. De zogenaamde afvalstoffenheffing gaat omlaag. In het coalitieakkoord was een jaarlijkse verlaging van €15 miljoen afgesproken en daar komt volgend jaar nog eens €3,6 miljoen extra verlaging bovenop dankzij de VVD.

Voor de VVD is een schone en hele openbare ruimte van groot belang. Amsterdam gaat daarom €3 miljoen extra investeren in een schone stad. Daarvan wordt €0,8 miljoen vrijgemaakt voor extra schoonmakers tijdens piekmomenten. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Een schone stad is een prettige stad om te verblijven, zowel voor bewoners als bezoekers. Daarom gaan we ruim drie miljoen meer uitgeven aan het schoonhouden van de stad".

Daarnaast investeren we in veiligheid. Zo zal de uitbreiding van de Top 600 naar de Top 1000 komend jaar verder doorgezet worden en daarnaast investeren we €0,4 miljoen extra in de aanpak van radicalisering. Bovendien wordt er €0,3 miljoen vrijgemaakt voor de oprichting van een International Trade Desk voor het Amsterdamse midden- en kleinbedrijf.

Op 4 en 5 november zal de begroting in de gemeenteraad behandeld worden.

Lees hier de volledige begroting voor 2016.