Snelle integratie en begeleiding naar werk statushouders van cruciaal belang

In Amsterdam worden –net als in de rest van Nederland- statushouders gehuisvest. Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt toegewezen wordt hij of zij een statushouder. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders maar vaak kunnen zij de toestroom van mensen niet aan waardoor er wachtlijsten ontstaan. VVD Amsterdam wil graag weten welke mogelijkheden er zijn om statushouders die nog in het AZC wachten op een woning snel te integreren en te begeleiden naar werk.

Zo ook Amsterdam: momenteel staan er 1400 statushouders op een wachtlijst om in Amsterdam te kunnen wonen. Voor de Amsterdamse VVD is een snelle en soepele integratie van deze nieuwe Nederlanders in onze samenleving van groot belang. Het vinden van werk kan een cruciale rol spelen in het meedoen met de samenleving; niemand schiet er wat mee op door niets te doen en leefgeld of een uitkering te ontvangen. Het achterblijven van het vinden van gepaste huisvesting en werk zouden dit niet moeten belemmeren. Daarom willen wij graag van het stadsbestuur weten welke mogelijkheden er zijn om statushouders die nog in het AZC wachten op een woning snel te integreren en te begeleiden naar werk.

Lees hier de vragen die Dilan Yeşilgöz, Marianne Poot en Rik Torn hebben gesteld.