VVD zorgt voor maatregel tegen taxi-overlast Vondelbuurt

Op voorstel van de VVD heeft de gemeenteraad op 30 september besloten tot het nemen van een maatregel om toekomstige taxi-overlast in de Vondelbuurt als gevolg van een nieuwe taxistandplaats in het Leidsebosje tegen te gaan.

Op de hoek van de Roemer Visscherstraat en de Tesselschadestraat zal een zogenaamde verzinkbare paal (vezip) geplaatst worden. De paal die zich in het wegdek bevind kan straks direct in werking worden gesteld als blijkt dat de toekomstige taxistandplaats overlast in de buurt veroorzaakt.  De taxiopstelstrook zal na de herinrichting van het Leidseplein in het Leidsebosje (tegenover het Lido op de Stadhouderskade) gerealiseerd worden. De taxistrook in het Kleine Gartmanplantsoen zal dan verwijnen.

Raadslid Daniel van der Ree: “De bewoners van de Vondelstraat maakten zich terecht zorgen over toekomstige overlast door sluipverkeer als gevolg van de taxiopsteltrook. Daarom hebben wij ervoor gepleit om nu, nog voordat de taxistandplaats er is, al maatregelen te treffen. Het paaltje gaat nu de grond in en daarmee kan het woonplezier van de omwonenden van het Leidseplein geborgd worden.”

Ook op de Zieseniskade en de Leidsekade zullen verzinkbare palen worden geplaatst om sluipverkeer te weren.

De motie werd mede ondertekend door het CDA en GroenLinks.