VVD pleit voor een eenvoudiger PGB in Amsterdam

Amsterdammers die zorg of hulp nodig hebben, moeten vaak aankloppen bij verschillende instanties en loketten. Om te voorkomen dat deze mensen door de bomen het bos niet meer zien, stelt VVD Amsterdam voor om aanvragen in het kader van het Persoonsgebonden Budget te vereenvoudigen. VVD woordvoerder Zorg Samira Bouchibti: “Amsterdam moet zo dicht mogelijk bij de mensen staan en hen de hulp bieden die ze nodig hebben met zo min mogelijk rompslomp en zoveel mogelijk ruimte voor eigen keuze en verantwoordelijkheid. Daarom willen we dat de stad deelneemt aan een proef met het Integraal Persoonsgebonden Budget.”

Momenteel lopen er in Delft en Woerden pilots met een I-PGB dat mensen met een ondersteuningsbehoefte ter beschikking krijgen om daarmee die ondersteuning in te kopen die zij nodig hebben. Het budget is vraaggericht en wordt verleend onafhankelijk van het levensdomein waarin de vraag speelt (thuis, school, werk, zorg, mobiliteit).

In het kader van de Begroting 2016 dienden Samira Bouchibti en Dilan Yesilgoz-Zegerius namens de VVD een voorstel in om een soortgelijke pilot in 2017 in Amsterdam te houden.