VVD wil meer bezems op straat

De VVD Amsterdam wil dat extra geld voor een schonere stad zodanig wordt ingezet dat Amsterdammers hier het meeste van merken. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “De stad houd je schoon met elkaar. We willen mensen aanspreken op het maken van rommel en wij zijn ervan overtuigd dat extra veegploegen en betere handhaving direct effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. Het is van groot belang dat Amsterdam altijd schoon is, meer bezems op straat dus!”

Het schoonhouden van de straten is een belangrijke overheidstaak. Een schone stad kan volgens de VVD het best bereikt worden met directe investeringen in de schoonmaakdienst en door stevig te handhaven.

Eén van de voorstellen behelst een forse uitbreiding van de vliegende brigade. De vliegende brigade is een flexibele schoonmaakploeg die momenteel alleen doordeweeks afgaat op meldingen van verkeerd aangeboden huisvuil. De VVD stelt voor om de vliegende brigade ook ander vuil te laten opruimen en de beschikbaarheid naar de avonden en de weekenden uit te breiden. VVD-raadslid Rik Torn: “Door de vliegende brigade fors uit te breiden kunnen bewoners ook ’s avonds en in het weekend een melding doen. Zo wordt er direct iets met hun melding gedaan en wordt het afval zo snel mogelijk weer verwijderd.”

Vervuiling van de openbare ruimte is –met name in het weekend- toegenomen als gevolg van het stijgend aantal bezoekers. De VVD wil dat er extra flexibele veegploegen in het weekend ingezet worden op plekken waar dat het hardst nodig is. “Er komen steeds meer mensen naar Amsterdam, dat is goed voor de stad. Maar dan moeten we wel zorgen dat het netjes blijft!”, aldus Ruigrok.

Het is gebleken dat handhaving, bijvoorbeeld door boetes uit te delen, een effectief middel is om gedragsveranderingen te realiseren. Wat de VVD betreft worden er sneller boetes uitgedeeld voor verkeerd aangeboden huisvuil, veroorzakers van zwerfvuil en verkeerd geparkeerde fietsen. Torn: “We moeten inzetten op het actief uitdelen van boetes voor overtreders, rommel op straat gooien mag niet onbestraft blijven.”

De voorstellen van de VVD zullen in de komende weken tijdens de begrotingsbehandeling verder besproken worden.