VVD wil ondersteuning voor huiseigenaren verbeteren

De gemeente Amsterdam geeft jaarlijks maar liefst €7 miljoen uit aan de subsidie voor huurdersondersteuning. In het coalitieakkoord is afgesproken dat die taak, binnen het bestaande budget, verbreed wordt tot bewonersondersteuning, dus ook voor kopers. VVD en D66 willen dat het deel van het budget dat voor ondersteuning van huiseigenaren bedoeld is ook daadwerkelijk bij een organisatie terecht komt die voor de belangen van woningeigenaren opkomt zoals Vereniging Eigen Huis. Hiertoe deden zij op 7 oktober een voorstel.

Raadslid Daniel van der Ree: “Organisaties als de Wijksteunpunten Wonen zijn primair gericht op de belangen van huurders en wij denken niet dat zij net zo goed de belangen van kopers kunnen vertegenwoordigen of dat kopers de weg zullen vinden naar deze organisaties. Daarom willen we dat bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis dat deel van de bewonersondersteuning voor zijn rekening zal gaan nemen".

Daarnaast stellen VVD en D66 voor om het bedrag aan bewonersondersteuning te verdelen tussen kopers en huurders naar rato van het percentage koop- en huurwoningen in de stad. Ook deden beide partijen een gezamenlijk voorstel om de organisaties voor huurdersondersteuning, die nu als vele kleine clubs nog over de stadsdelen verspreid zijn, te centraliseren en daarmee en efficiencyslag te maken en daarmee in de toekomst het subsidiebudget verlaagd kan worden.

De voorstellen zullen in de komende weken tijdens de begrotingsbehandeling besproken worden.