De Vrije Amsterdammer: Joost Taverne

Na zijn studie rechten in Leiden werkte Joost onder meer voor de VVD in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement. Vanaf 2006 werkte en woonde hij in de Verenigde Staten, waar hij als diplomaat de Nederlandse belangen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap vertegenwoordigde. In 2010 lonkte de Nederlandse politiek weer en werd Joost Taverne op 26 oktober beëdigd als Tweede Kamerlid.

Onderwerpen De Vrije Amsterdammer (oktober 2015)

Editorial

Interview Jaap Nab

Debat Dilan Yesilgoz en Rutger Groot Wassink

Verslag bijeenkomst Griekse Gemeenschap 

De Vrije Amsterdammer: Joost Taverne

Na zijn studie rechten in Leiden werkte Joost onder meer voor de VVD in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement. Vanaf 2006 werkte en woonde hij in de Verenigde Staten, waar hij als diplomaat de Nederlandse belangen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap vertegenwoordigde. In 2010 lonkte de Nederlandse politiek weer en werd Joost Taverne op 26 oktober beëdigd als Tweede Kamerlid.

Waarom ben je een VVD’er?

De VVD is de partij voor mij omdat deze partij de individuele en vrije mens als uitgangspunt heeft, waarbij deze vrije mens zich ook bewust is van de verantwoordelijkheid die hij of zij draagt binnen de Nederlandse samenleving. Als lid onderschrijf ik deze filosofie al langer, maar later ben ik me actief in gaan zetten voor de VVD. Ooit ben ik begonnen als persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Clemens Cornielje, inmiddels zit ik zelf alweer een aantal jaar in de Kamer.

Wat zijn je doelen?

Het is onder meer mijn ambitie onze democratische rechtsstaat op onderdelen te moderniseren. Zo heb ik een initiatief wetsvoorstel ingediend om de Kieswet te veranderen met als doel ons stemproces te moderniseren, waardoor meer mensen zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Door in Nederland het elektronisch stemmen te (her)introduceren wordt het mensen makkelijker gemaakt om te stemmen. Ook mensen met een fysieke beperking. Zo zijn er alleen al naar schatting 300 duizend visueel gehandicapten die niet in staat zijn met potlood en papier te stemmen, maar die dat wel met een stemmachine zouden kunnen. Verder worden door elektronisch te stemmen telfouten voorkomen en wordt daarmee de uitkomst preciezer en wordt het voor mensen met een beperking eenvoudiger zelf te stemmen. De naar schatting 700 duizend Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland, wil ik de mogelijkheid bieden voortaan via internet te stemmen.

Daarnaast wil ik de onafhankelijkheid van de bestuursrechtspraak garanderen. Ter uitvoering van een motie die ik hierover eerder indiende komt het Kabinet nu met een wetsvoorstel om de rechtsprekende en adviserende taken van de Raad van State verder te splitsen. Dit is ook belangrijk in het licht van de scheiding der machten in Nederland.

Tenslotte ben ik van mening dat we in Nederland onze juridische soevereiniteit overboord hebben gezet, door in de Grondwet vast te leggen dat iedere regel van internationaal recht—en dat zijn er nogal wat—boven de Nederlandse wet en zelfs Grondwet gaat. Daarom heb ik een wijziging van de Grondwet op dit punt voorgesteld.

Welke obstakels zie je om die doelen te bereiken?

Eerlijk gezegd denk ik dat de belangrijkste hobbels al genomen zijn. Binnen mijn portefeuille—met o.a. staatsrecht, internationaal recht, vrijheid van meningsuiting en ontwikkelingshulp—is het aanbrengen van veranderingen natuurlijk een zaak van de lange adem, maar ik ben vol vertrouwen dat voor het aflopen van deze kabinetsperiode ik mijn doelen heb bereikt.

Wat was je meest leerzame triomf?

Dat is er niet één in het bijzonder. Het belangrijkste is dat je van zowel nederlagen als overwinningen iets opsteekt. Of om Rudyard Kipling te citeren: “If you can meet with triumph and disaster, and treat those two imposters just the same”

Recentelijk heb je er een nieuwe portefeuille bijgekregen, namelijk ontwikkelingssamenwerking. Kun je al iets vertellen over wat jij met deze portefeuille gaat doen?

In het regeerakkoord is er besloten dat er bezuinigd ging worden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Echter, ook nu gaat daar nog veel geld naar toe. Te veel, naar mijn mening. Ik zie het als mijn taak om er voor te zorgen dat dit geld effectief en coherent wordt uitgegeven. Op dit moment zijn er nogal wat tegenstellingen binnen ontwikkelingssamenwerking te vinden. Zo is de regering enerzijds van mening dat TTIP een verdrag is dat gunstig voor Nederland zal uitpakken, maar wordt er anderzijds subsidie verleend aan een stichting die de totstandkoming van TTIP actief tegenwerkt.

Wat is je favoriete plek in Amsterdam?

Ik ben geboren en getogen in Amstelveen, maar ik ken Amsterdam natuurlijk ook heel goed. Vooral sinds ik hier twee jaar geleden ben komen wonen. Een specifieke plek aanwijzen in Amsterdam is lastig, aangezien er zoveel mooie plekken zijn, maar als ik dan toch moest kiezen dan ga ik voor het varen over de grachten op een zomeravond.

- Wie is je favoriete politicus?

Favoriete politici, als je mij toestaat. Bolkestein, Churchill en de Londense burgemeester Boris Johnson

- Wat maakt jou een Vrije Amsterdammer?

Dat ik vrij ben in Amsterdam.

Auteur: Myrthe Rijken