Geen compensatie kostendelersnorm in de bijstand

Amsterdam gaat de lagere uitkering als gevolg van de kostendelersnorm in de bijstand compenseren voor gezinnen waarvan één partner geen verblijfsstatus heeft. VVD-raadslid Marianne Poot: ‘Ik ben daar niet blij mee, omdat iemand zonder verblijfsstatus Nederland simpelweg dient te verlaten. Het college gaat hier wel erg soepel met de wetgeving rond de kostendelersnorm om. Samen met Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken vraag ik me af of dat wel is toegestaan.’

Bijstand is er voor mensen die het echt nodig hebben. Daar hecht de VVD sterk aan. Het is bij uitstek liberaal om mensen die tijdelijk in de problemen terecht zijn gekomen te ondersteunen. Sinds dit jaar geldt de kostendelersnorm in de bijstand. Een bijstandsgerechtigde die in een huishouden met meerdere personen woont ontvangt een lagere uitkering, omdat de andere personen kunnen bijdragen aan de kosten van het huishouden. Hiermee wordt onder andere voorkomen dat er in een huishouden stapeling van uitkeringen kan plaatsvinden. De VVD is voorstander, omdat hiermee het geld voor de bijstand terecht komt bij diegenen die het echt nodig hebben