Meer ruimte voor mengformules

Amsterdam kent veel mengformules, winkels waar naast het kopen van kleding, kunst of voedingsmiddelen ook een kop koffie of een broodje genuttigd kan worden. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Mengformules mits ze geen overlast veroorzaken, zijn een aanwinst voor Amsterdam. Op ons verzoek start een proef die meer ruimte biedt aan winkels die ook een espresso of een broodje serveren. We willen graag weten waar die ruimte zit en hoe ondernemers die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden toch kun profiteren van de nieuwe regels.”

Deze mengformules moeten zich wat betreft het horecadeel aan bepaalde regels houden. Elk stadsdeel kent verschillende regels of beleid voor mengformules. Zo verschilt bijvoorbeeld het toegestane maximale aantal vierkante meters en de zichtbaarheid van de ondergeschikte horeca in de winkel. Stadsdeel Centrum heeft aangekondigd een proef met mengformules in twee straten te willen starten waarbij de huidige regels worden versimpeld. Zo wordt toegestaan dat 50% van de winkel voor horeca wordt gebruikt.

Wat VVD en D66 betreft worden de kaders waarin mengformules moeten opereren zo snel mogelijk herzien met als doel ze  zoveel mogelijk te versoepelen en uniformeren. Ook het college heeft eerder aangegeven een voorstander te zijn van een eenduidig beleid en simpele regels die eenvoudig toepasbaar zijn. Tevens vinden beide partijen dat handhavers een meer adviserende rol moeten krijgen zodat ze samen met ondernemer kunnen kijken waar de mogelijkheden liggen om een mengformule te exploiteren. Belangrijk voor de coalitiepartijen is dat de zaak geen overlast geeft in de buurt.

Klik hier voor de vragen die VVD en D66 aan het stadsbestuur stelden.