VVD wil meer publiek-private samenwerking in Amsterdam

Marja Ruigrok en Daan Wijnants schreven een opinieartikel in het Parool over het belang van publiek-private samenwerking, gezien de discussie over de bijdrage van Heineken voor een fontein op het nieuwe Marie Heinekenplein. Lees hier hun opiniestuk.

Een bierbrouwer die een fontein op een plein sponsort,  is dat een goed idee? Moet er niet een scheiding zijn tussen bier en staat? De VVD ziet juist kansen voor meer samenwerking tussen Amsterdam en bedrijven voor het beheer en inrichten van de openbare ruimte.

Geld van de gemeente is vaak schaars bij het herinrichten van pleinen en straten in Amsterdam. Dan kunnen andere partijen in beeld komen, met een breder gedragen en mooier resultaat. Heineken gaat 150.000 euro bijdragen aan de inrichting van het Marie Heinekenplein, waar Stadsdeel Zuid groot onderhoud gaat uitvoeren. In ruil komen er groen uitgelichte bedriegertjes in een ster op het plein. Een prachtig voorbeeld van publiek-private samenwerking.

De bijdrage van Heineken heeft de nodige discussie losgemaakt. De gelijkenis tussen logo en fontein zou een uitverkoop van de openbare ruimte zijn. Heineken kent echter een historie van meer dan een eeuw op het Marie Heinekenplein en in de Pijp, waar Gerard Heineken woningen liet bouwen voor zijn werknemers. Het bedrijf neemt dus verantwoordelijkheid voor de omgeving, door een kwart van het budget voor het Marie Heinekenplein te betalen.

Amsterdam kent meer van dergelijke voorbeelden. De fontein voor het American Hotel is mede gefinancierd door onder andere een nalatenschap van danseres Hans Snoek, het hotel zelf en Holland Casino. In het Vondelpark is het mogelijk bij te dragen aan een bankje of een rozenperk. Sterker nog, het Vondelpark zelf is een voorbeeld van een privaat initiatief uit 1865.

Internationaal zijn publieke-private samenwerkingen eveneens gemeengoed. In New York is een prachtig park hoog boven straatniveau, de Highline, aangelegd bovenop de rails van een oude spoorweglijn. Donateurs hebben 150 miljoen dollar bijgedragen aan de realisatie. Nog steeds wordt 98% van de onderhoudskosten gedekt door private financiers. Elders in New York is Bryant Park een geslaagd voorbeeld van publiek-private samenwerking. Verloederd in de jaren zeventig, maar nu dankzij de private Bryant Park Corporation die veel heeft geïnvesteerd in beheer en onderhoud een prachtig park, waar zowel New Yorkers als bezoekers graag vertoeven. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te bedenken.

Wat de VVD betreft moeten er meer mogelijkheden komen voor het bedrijfsleven en personen om een financiële bijdrage te leveren aan de openbare ruimte. De gemeente moet daar niet krampachtig mee om gaan. Al in 2011 is een voorstel van de VVD aangenomen  dat het mogelijk maakt voor mensen om geld te doneren aan Amsterdam.

Er liggen echter nog steeds veel kansen, bijvoorbeeld voor de bedrijven en organisaties rond het Museumplein. Uiteraard zal niet alles mogelijk zijn, maar om te kunnen bepalen wat wel en niet kan moet Amsterdam eerst durven het gesprek aan te gaan. Stadsdeel Zuid heeft lef getoond met de bijdrage van Heineken. Als het aan ons ligt doet goed voorbeeld goed volgen.

Marja Ruigrok (Fractievoorzitter VVD Amsterdam)

Daan Wijnants (Duo-commissielid VVD Amsterdam Zuid)