Amsterdam wordt schoner in 2016

Op 5 november werd de Begroting 2016 vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad. In 2016 wordt ruim €3 miljoen extra ingezet voor een schoon Amsterdam, waarvan €800.000,- voor extra schoonmaak na grote evenementen. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Amsterdam is te mooi om te laten verloederen. De VVD wil dat Amsterdammers daadwerkelijk merken dat hun stad schoner en leefbaarder wordt. We hebben aangedrongen op een flexibel team dat direct reageert op meldingen van zwerfvuil en afvalovertreders beboet.”

Ook gaat het stadsbestuur bekijken hoe het gemeentelijk telefoonnummer 14020 ook in de avonduren en het weekend bereikbaar kan zijn zodat Amsterdammers meer gelegenheid hebben om melding te maken van overlast of om een vraag te stellen.

Lastenverlichting

In 2016 gaan de belastingen voor zowel Amsterdammers als ondernemers met ruim €10 miljoen omlaag. De reclamebelasting en de hondenbelasting behoren vanaf 1 januari tot het verleden en de precariobelasting wordt voor het grootste deel afgeschaft. Amsterdammers gaan volgend jaar opnieuw minder betalen voor het ophalen van het afval. VVD woordvoerder Financiën Rik Torn: “In het coalitieakkoord was een jaarlijkse verlaging van €15 miljoen afgesproken en daar komt volgend jaar nog eens €3,6 miljoen extra verlaging bovenop, dit alles dankzij de VVD. Concreet betekent dit dat het gemiddelde huishouden in 2016 €58,00 minder betaalt dan in 2014.”

Meer huurwoningen voor middeninkomens

Op het gebied van wonen hebben voorstellen van de VVD ertoe geleid dat er vanaf 2016 meer huurwoningen voor middeninkomens gebouwd gaan worden. Vanaf volgend jaar zullen er gemiddeld 925 nieuwbouwhuurwoningen in het middensegment gerealiseerd worden in Amsterdam. Ook zal het budget voor huurdersondersteuning op voorstel van de VVD nog maar naar één organisatie gaan die efficiënter moet gaan werken waardoor er minder belastinggeld aan uitgegeven kan worden en er meer ruimte komt voor ondersteuning van woningeigenaren.

Veiligheid

In het kader van veiligheid zal de burgemeester, op voorstel van de VVD, onderzoeken hoe smart data en crowd control kunnen bijdragen aan de veiligheid en balans in de stad.

Werk

Ook zorgt de VVD voor extra inzet om mensen van een uitkering aan het werk te krijgen. Er komt een slimmere koppeling om mensen die uit de WW in de bijstand gaan eerder aan een baan te helpen. Bij het aanvragen van een uitkering wordt geïnventariseerd wat iemand kan of nog moet leren om snel aan het werk te komen. Daarnaast gaat Amsterdam inzicht geven in het aantal nog te realiseren stage- en leer-werkplekken.