Stadsdelen moeten duidelijke keuzes maken in subsidiebezuinigingen

De bestuurscommissies moeten de komende jaren bezuinigen op subsidies. In plaats van duidelijke keuzes te maken, blijkt echter dat veel stadsdelen de zogenaamde ‘kaasschaafmethode’ toepassen, waarbij op alle subsidies een paar procent bezuinigd wordt. Dit is echter in strijd met het vastgestelde subsidie-toetsingskader. VVD-raadslid Rik Torn: “Het is van groot belang dat alle subsidies kritisch tegen het licht gehouden worden. We moeten niet bang zijn flink te snijden in subsidies die geen beleidsdoel dienen of niet effectief zijn.”

De bestuurscommissies moeten voor € 7,5 miljoen aan subsidies bezuinigen. Onlangs is er een toetsingskader vastgesteld aan de hand waarvan subsidies beoordeeld dienen te worden. Zo dient door een subsidieaanvrager aangetoond te worden dat subsidies een effectief middel zijn om een beleidsdoel te realiseren. Subsidies die niet effectief zijn óf niet bijdragen aan een door de gemeente geformuleerd beleidsdoel worden geschrapt. Het toetsingskader is een instrument om te waarborgen dat subsidies op een goede manier besteed worden.

In stadsdeel Oost blijkt echter dat dit toetsingskader helemaal niet gebruik wordt. VVD-bestuurscommisielid uit Oost Monique van Bijsterveld: “Wij vinden het onacceptabel dat het dagelijks bestuur geen echte keuzes maakt. Daarom roepen wij stadsdeelbestuurder Özütok (GroenLinks) tot de orde tijdens een door de VVD ingelaste spoedvergadering. Deze spoedvergadering zal plaatsvinden op 10 november. Wij eisen dat Özütok alsnog subsidies gaat schrappen.”

Veel andere stadsdelen blijken ook geen gebruik te maken van het toetsingskader bij het beoordelen van de subsidies. VVD-raadslid Rik Torn: “Ik wil graag dat de bestuurscommissies actie ondernemen, zich aan de afspraken houden en duidelijke keuzes maken. Zachte heelmeesters maken doorgaans stinkende wonden en daar is Amsterdam zeker niet bij gebaat.”

Klik hier voor de schriftelijke vragen